גבינה חלב
גבינה חלבפלאש 90

ועדת המחירים המשותפת למשרדי החקלאות ופיתוח הכפר והאוצר מצאה כי אין מקום לעלות את מחיר מוצרי החלב בפיקוח בשלב זה, כיוון שמדובר בשיעור נדרש הנמוך מ- 3%.

מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח מתעדכנים פעם בשנה או בעקבות התייקרות/הוזלה מצטברת של סך עלות הייצור בשני סוגי המוצרים בשיעור של 3%, המוקדם מבין השניים.

כזכור, מחיר המטרה (המחיר שמקבל הרפתן מהמחלבה עבור החלב הגולמי) עודכן בתחילת החודש, ובעקבותיו דנה ועדת המחירים בעליית מחיר נדרשת למוצרי החלב בפיקוח.

משרד החקלאות מיתן את העלייה במחיר המטרה, שעל פי התחשיב הייתה אמורה להיות בגובה של 18.1 אגורות (לעומת 14.59 אגורות שנקבעה), בגלל הצפי של המשרד, כי עלויות הייצור של חלב גולמי ירדו ברבעון הבא. הוועדה תמשיך לעקוב אחר התפתחות מחירי התשומות, ובמידה שיידרש ייקור בחודשים הקרובים, תעדכן את המלצתה.

בנוסף, דנה הוועדה בהשגות של "תנובה" על הטלת פיקוח מחירים על שמנת 32%. הוחלט כי למרות טיעוני "תנובה", החלטת הוועדה לפקח על שמנת 32% לא תשתנה בשלב זה, אך הוועדה החליטה לקבל את בקשתה של "תנובה" לקיים שימוע נוסף בעל פה בנושא, ורק לאחריו תתקבל החלטה סופית.

זאת ועוד, הוועדה דנה בבחינת מרווח השיווק בפירות וירקות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר ביקש כי במסגרת בחינת מרווחי השיווק בשוק החלב והביצים, ייבחן גם פער השיווק בפירות וירקות, בכוונה לבחון הכנסה עתידית של פערי התיווך במחירי פירות וירקות לפיקוח מחיר.