יהלומים. אילוסטרציה
יהלומים. אילוסטרציהפלאש 90

עסקאות של אבנים טובות במזומן בחנויות תכשיטים בסכום העולה על 75,000 ש''ח, יחייבו את המוכר לזהות את הלקוחות.

עסקאות חשודות יחויבו בדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום (שלישי) צו איסור הלבנת הון שימנע הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סחר של אבנים טובות כגון יהלומים. הצו לא יחול על מתכות כגון זהב או כסף.

עד היום, לא הייתה חובת דיווח על עסקאות במזומן במסחר של אבנים טובות. הצו החדש קובע כי רכישה של אבנים טובות במזומן בחנויות תכשיטים בסכום העולה על 75,000 ש''ח, יחייבו את המוכר לבצע נוהל של זיהוי לקוח לרבות רישום ושמירת פרטי הלקוח.

בשונה מהמסחר הקמעונאי באבנים טובות, בעסקאות בין סוחרים, הצו יחול על עסקאות בסכום של מעל 50,000 ש''ח. עסקה חשודה, תחייב את המוכר לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על העסקה, אף בסכום הנמוך מ-75,000 ש''ח לקמעונאי או 50,000 ש''ח לסוחר.

הצו מגדיר מהי עסקה חשודה, כגון עסקה חסרת הגיון כלכלי, עסקה מול לקוח תושב אחת המדינות ירדן מצרים מרוקו סעודיה ומדינות נוספות, עסקה מול פעיל טרור או ארגון טרור, ועסקה מול לקוח השומר על חשאיות בלתי סבירה.

הרישום, הדיווח ונוהל הכרת הלקוח והעסקה, נקבעו בטפסים מיוחדים בצו, בדומה לרישום ודיווח שנקבעו בצו שחל על נותני שירותי מטבע.

מנכ"ל הבורסה ליהלומים מוטי בסר אמר כי הצו החדש מהווה שינוי בסדרי עולם. לדבריו "מדובר במהפך, ונדרש פרק זמן לצורך הטמעת הנהלים והיערכות ליישומם. נדרש לנו פרק זמן של שנה וחצי לתחולת הצו" אמר בסר.

יצוין, כי הצו המקורי של משרד הכלכלה ביקש להחיל את הצו על עסקאות קמעונאיות בסכום העולה על 50,000 ש''ח. ואולם, המפקח על היהלומים במשרד כלכלה שמואל מרדכי טען שהסכום נמוך. לדבריו, הפיקוח צריך לחול על עסקאות בעלות של 100,000 ש''ח ומעלה. יו"ר הוועדה ח"כ דוד רותם ביקש להעלות את הסכום במסחר קמעונאי ולהותירו לעסקאות בין סוחרים.