תיק מאיר שטרית יגנז

פרקליט המדינה הצטרף לעמדת ראש אח"מ והמליץ לגנוז את התיק, "אין פעולות נוספות שצפויות להניב ראיות להוכחת ביצוע עבירה פלילית".

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ז בתמוז תשע"ד

תיק מאיר שטרית יגנז  -ערוץ 7
שינוי מונח. שטרית
פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט לאמץ את עמדת פרקליט המדינה וראש אח"מ, ולסיים את הבדיקה בעניינו של ח"כ מאיר שטרית.

כזכור, בסוף חודש מאי 2014, על רקע פרסומים בתקשורת במהלך המירוץ לנשיאות, מסר ראש אח"מ ליועץ המשפטי לממשלה כי בעבר בדקה משטרת ישראל מידע מסוים, אשר עסק בכריתת הסכם בין ח"כ שטרית לבין עובדת שעבדה בביתו. המשטרה פנתה בשעתו לעובדת, וביקשה ממנה למסור מידע. העובדת סירבה לשתף פעולה.

בעקבות זאת, ביקש היועץ המשפטי לממשלה כי משטרת ישראל תעביר לעיונו את החומרים שנאספו בעניין במשטרה, ובסמוך לקבלתם קיים מספר התייעצויות דחופות.

בהמשך לבחינת החומרים, הופיעו בתקשורת פרסומים שונים בדבר מסמכים והקלטות של שיחות בין העובדת לבין ח"כ שטרית, שבהם העלתה העובדת טענות בפני ח"כ שטרית בקשר למעשים מיניים שביצע לכאורה.

לאור המידע החדש שהוזכר בפרסומים, הנחה היועץ המשפטי לממשלה את המשטרה לפנות לעובדת פעם נוספת, ולבחון אם תסכים הפעם לשתף פעולה. במסגרת בחינה זו, נעשו מספר פעולות, מהן עלה כי העובדת אינה מעוניינת לשתף פעולה ואינה מעוניינת להגיש תלונה במשטרה או להעביר חומרים כלשהם.

לאחר דברים אלה הציג ראש אח"מ את עמדתו בפני היועץ המשפטי לממשלה, ולפיה בנתונים הקיימים כיום, אין פעולות נוספות שצפויות להניב ראיות להוכחת ביצוע עבירה פלילית. פרקליט המדינה הצטרף לעמדת ראש אח"מ והמליץ לגנוז את התיק. בנסיבות אלה, ולאור המפורט לעיל, מצא כאמור היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את המלצותיהם של ראש אח"מ ושל פרקליט המדינה והחליט על סיום הבדיקה בעניין.