הצעת חוק: ח"כ שיתמוך במאבק בישראל יודח

"תמיכה באויב בעת מלחמה היא עניין שלא יכול להתיישב בשום פנים ואופן עם כהונה בכנסת", נאמר בדברי ההסבר להצעה שיזם ח"כ רותם.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , כ"ג בתמוז תשע"ד

הצעת חוק: ח"כ שיתמוך במאבק בישראל יודח-ערוץ 7
דודו רותם
פלאש 90

למזכירות הכנסת הוגשה הבוקר (שני) הצעת חוק "פקיעת כהונה בשל תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל" של ח"כ דוד רותם (ישראל ביתנו).

בדברי ההסבר להצעה נטען, כי "תמיכה באויב בעת מלחמה היא עניין שלא יכול להתיישב בשום פנים ואופן עם כהונה בכנסת, יהא חבר הכנסת אשר יהא. כל דמוקרטיה צריכה להציב קווים אדומים ולאפשר ייצוג בפרלמנט רק כשיש הסכמה על כללי משחק מזעריים הכוללים הכרה במדינה שבה חבר הכנסת משרת ובנאמנות לה".

מגיש החוק הסביר עוד, כי כיום קובע 'חוק-יסוד: הכנסת' מגבלות על אדם או על רשימה להיבחר לכנסת אם יש במטרותיהם או במעשיהם, במפורש או במשתמע, משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל. רשימה או אדם שאינם עומדים בתנאים אלה לא יכולים להיבחר לכנסת.

עם זאת, מגבלות אלה חלות רק לפני הבחירות לכנסת ואינן חלות לאחריהן. בין בחירות לבחירות ההנחה היא שחבר כנסת פועל במסגרת כללי המשחק המחייבים אותו כחבר פרלמנט. אולם בדברי ההסבר נאמר, כי "הנחה זו, לצערנו, אינה נכונה בכל המקרים".

"לפיכך מוצע שמי שזיהה את עצמו עם אויבי המדינה בזמן מלחמה – מקומו לא יכירנו בכנסת. מאחר שיש לוודא שהפרסום אכן כזה – תקבע זאת הכנסת לפי המלצה של ועדת הכנסת בתוך זמן קצר מיום הפרסום", נקבע בהצעת חוק.