ניסן סלומינסקי
ניסן סלומינסקיפלאש 90

יו"ר ועדת כספים ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) דורש בדיון הוועדה על חוק מע"מ אפס, כי ההצעה תשונה באופן שכל קבוצות הזכאים תוכלנה לרכוש דירות שעלותן עד 1,600,000 ש"ח.

על פי הצעתו של סלומינסקי, תהיה הבחנה מבחינת קבלת הטבת מע"מ אפס, כך ששירות קרבי ותומך לחימה יקבל את ההטבה על מלוא מחיר הדירה (כלומר על כל הסכום).

מי ששירת בשירות שאינו קרבי יקבל את ההטבה רק על החלק שעד 1,400,000 ומי שלא שירת כלל יקבל את ההטבה רק החלק של 950,000 ש"ח מכלל סכום הדירה.

הדיונים בהצעה נמשכים לקראת אישורו של החוק לקריאה שניה ושלישית. שינוי החוק בדרך שהציע ח"כ סלומינסקי עשוי להרחיב במידה ניכרת את מעגל הזכאים להטבה.