הנהלת ארגון רבני צהר קוראת לרבני הארגון בכל רחבי הארץ לתלות דגלי ישראל בבתי הכנסת. במקביל פנה הרב דוד סתיו, יו"ר צהר, למאות רבנים ברחבי העולם להגיע לארץ בעת הזו כדי לחזק את התושבים וחיילי צה"ל.

"אחינו רבני צהר בעורף ובחזית. לב העם כולו עם חייליו המנהלים קרבות מורכבים בעורף האויב תוך מסירות נפש עילאית", נכתב במכתב לרבני צהר בארץ עליו חתומים ראשי הארגון הרב דוד סתיו הרב רפי פוירשטיין. "זו השעה בה אנו, רבני ישראל, אמורים לעשות הכל לחיזוק ועידוד רוחו של העם ומנהיגיו".

"לצד חיזוק בתורה ובמצוות בקהילותיהם למען שלומם של חיילי צה"ל, אנו קוראים להוביל מהלך של הנפת דגלי ישראל על בתי הכנסת. בכך נרים את רוחנו ורוח העם ונבטא את הקשר שבין התפילות הנישאות בבתי הכנסת, למדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו וחיילי צה"ל", הוסיפו.

במקביל שלח הרב סתיו מכתב למאות רבנים מכל רחבי העולם בו הוא קרא להם להגיע לארץ כדי לחזק את תושבי ישראל ואת חיילי צה"ל. "זה הזמן של יהדות העולם להראות תמיכה בישראל ביתר שאת. מדינת ישראל נמצאת בעיצומו של משבר ותפקידם של יהודים בכל העולם הוא גם להתפלל לשלומם של חיילי צה"ל", כתב הרב סתיו שקרא לרבנים להגיע ארצה דווקא בעת הזו כדי להראות סולידריות עם העם בישראל.

הרב סתיו הוסיף כי בייחוד בשעה זו, ב"שלושת השבועות", מוטלת החובה על העם היהודי כולו לחזק את מדינת ישראל. "חיילי צה"ל לא רק מגינים על מדינת ישראל אלא מסכנים את חייהם בהגנה על העם היהודי כולו. בעת הזו חשוב להראות תמיכה מוסרית ורוחנית בצה"ל".

ארגון רבני צהר ששומר על קשר קבוע עם רבנים בכל רחבי העולם כדי לשמור על צביונה היהודי של מדינת ישראל, הודיע לרבני העולם כי הארגון פתח מרכז שמטרתו לעזור לרבנים ולקהילות יהודיות בכל העולם שמעוניינות להגיע ארצה לחזק את העם בישראל בימים אלו.