יוצקים תחרות במלט

קבינט יוקר המחיה ידון ביום שני הקרוב בהצעת שרי הכלכלה והאוצר בעניין תנאים לכניסת יצרן מלט נוסף לשוק, במטרה להגדיל את התחרות.

חזקי ברוך - ערוץ 7 , כ"ו בתמוז תשע"ד

מזהיר. נפתלי בנט.
מזהיר. נפתלי בנט.
חזקי עזרא

קבינט יוקר המחיה ידון ביום שני הקרוב בהצעת החלטה של שרי האוצר והכלכלה המאשרת הסדר שיכניס יצרן צמנט חדש לשוק הישראלי.

כניסת שחקן בעל יכולות ייצור לשוק הצמנט הינו מהלך שיכניס לראשונה תחרות לשוק ייצור הצמנט, המהווה תשומה אסטרטגית בהיבטי בנייה למגורים, מוסדות ציבור ותשתיות.

ההחלטה מאשרת הסדר למכירת מפעל הרטוב לייצור צמנט, של חברת נשר. כמו כן, כוללת ההחלטה הסדרה נוספת של הענף, והתחייבות של חברת נשר להורדה של 2% במחיר הצמנט, כתנאי לכניסה להסדר וכל זה בלוח זמנים קצר. ההסדר הינו תוצאה של עבודה משותפת של משרד הכלכלה, אגף תקציבים וועדת המחירים באוצר עם הרשות להגבלים עסקיים.

הצעת ההחלטה שתעלה בקבינט מתבססת על ההחלטה שהתקבלה ביולי 2013 בקבינט ואימצה את מסקנות דו"ח ועדת הרשקוביץ, הממונה על התקציבים לשעבר במשרד האוצר, שעסקה בפתיחת שוק הצמנט לתחרות.

בהחלטה אומצו למעשה המלצות הוועדה לבחינת עידוד התחרותיות בתחום המלט, בראשות הממונה על התקציבים לשעבר, גל הרשקוביץ' ("ועדת המלט"), שמונתה בעקבות דו"ח ועדת טרכטנברג. ע"פ ההערכות הכלכליות של הוועדה, עולה כי במידה והייתה תחרות אפקטיבית בשוק המלט בישראל המשק היה עשוי לחסוך מאות מיליוני שקלים מדי שנה, ולהביא להוזלה ברכיב הבסיס לבינוי תשתיות, בתי ספר, בתי חולים וכיו"ב.

ועדת המלט, פרסמה את מסקנותיה הסופיות במטרה להוביל לשינוי מבני בשוק המלט, ולעודד כניסת מתחרים חדשים לשוק - הן יבואנים והן יצרנים מקומיים. המלצות הועדה היו: הצבת חסמים בפני גורמים מונופוליסטיים בשוק, והורדת חסמי כניסה בפני מתחרים פוטנציאליים.

שר הכלכלה, נפתלי בנט אמר כי "הורדת מחירי המלט היא חלק חשוב מהמאבק להורדת יוקר המחיה. אחרי עשרות שנים ששוק המלט הישראלי נשלט על ידי חברה יחידה אנו יוצאים במהלך שיביא לכניסת יצרן חדש לשוק המלט הישראלי כבר בחודשים הקרובים. אחרי שיצרנו בקבינט את התנאים ליצירת התחרות, אנחנו מקדימים את תחילת התחרות לחודשים הקרובים במקום עוד מספר שנים.

"מדובר במהלך משמעותי שמוכיח כי הממשלה יודעת לטפל בגופים ריכוזיים ולפתוח תחרות בשוק החלטת הממשלה עשויה להביא לשוק בשורה אמיתית ולהביא להקדמה מעשית צעד שוועדת הרשקוביץ חזתה שיקרה רק בתוך 7-10 שנים. המדובר ביצירת תנאים לכניסת מתחרה חדש – יצרן מלט חדש שיפעל באתר המשמש כיום את חברת נשר בהר טוב. ההחלטה משקפת מדיניות ממשלתית מתואמת וראויה לציון בין משרדי הממשלה, רמ"י והרשות להגבלים העסקיים והבנת הנהלת נשר כי השתנו חוקי המשחק ושהתחרות כבר כאן".

הממונה על התקציבים, אמיר לוי אמר כי "ההסכם אותו גיבשנו יאפשר את פתיחת התחרות בתחום המלט ואת פירוק המונופול בענף. המהלך יוזיל את המחירים בענף ויחסוך למשק עשרות מיליוני שקלים בשנה. זוהי הפעם הראשונה שאנו מפצלים חברה בישראל לטובת התחרות ונמשיך לפעול להגברת התחרותיות במשק, כפי שאנו עושים בתחום התקשורת, המזון, התעופה ובתחומים נוספים בהם נידרש לכך".

מנכ"ל משרד הכלכלה, עמית לנג הוסיף כי "הנהלת משרד הכלכלה, מכוונת לטיפול שורש בגורמים הריכוזיים במשק הישראלי. גורמי המשרד עוסקים בהיבטים רחבים האמורים להפחית את יוקר המחיה ולהיטיב עם הצרכן. הצעת החלטה זו, קודמה בנחישות ומביאה ליצירת תנאים לשיפור מהותי בתחרות במשק המלט הישראלי".