מחק את העתירות. גרוניס
מחק את העתירות. גרוניסצילום: פלאש 90

בית המשפט העליון קיבל באחרונה את ערעור המדינה על פסיקת בית המשפט המחוזי בירושלים, והורה על פירוק עמותה שדיווחה דיווחים פיקטיביים למשרד החינוך ביחס למספר תלמידיה, ובכך קיבלה תמיכות כספיות שלא כדין.

עמותת "ישיבת נתיבות התורה ירושלים" מנהלת ישיבה גבוהה וכולל אברכים, ונהנתה מתמיכות מטעם משרד החינוך לצורך מימון פעילותה. הקצאת התמיכות התבססה על דיווחים עצמיים של העמותה בדבר מספר תלמידיה מדי חודש באמצעות מערכת ממוחשבת.

רשם העמותות הגיש לבית המשפט בקשה לפרק את העמותה (בקשה בה תמכו משרד החינוך והכונס הרשמי) משתי סיבות: דיווחים כוזבים של העמותה בדבר מספר תלמידיה, תוך הטעיית משרד החינוך, ואי-סדרים נוספים בניהול העמותה.

שופט בית המשפט המחוזי, דוד מינץ, דחה את הבקשה, תוך שקבע כי יש לנהוג במידתיות, ולפרק עמותה רק אם "הקשיים ואי הסדרים עלו לדרגה בלתי נסבלת בעליל". עוד נקבע כי האפיק המתאים לטיפול בנושא הדיווחים הכוזבים הוא הטלת סנקציות על העמותה על ידי משרד החינוך, כפי שאכן נעשה בדמות הפסקת התמיכות בעמותה.

באמצעות עו"ד אפרת ברנר (הורביץ) מהמחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה ערערה המדינה לבית המשפט העליון. הנשיא אשר גרוניס, בהסכמת השופטים יצחק עמית ונעם סולברג, קיבלו כאמור את ערעור המדינה והורו על מתן צו לפירוק העמותה.

בפסק הדין נקבע, כי הרף שהציב ביהמ"ש המחוזי להצדקת פירוק עמותה בעילה הקבועה בסעיף 49(1) סיפא לחוק – כי יש להורות על פירוק עמותה רק כאשר הוכח ברמת ודאות קרובה כי הקשיים ואי הסדרים עלו לדרגה בלתי נסבלת בעליל - מחמיר יתר על המידה, ואינו עולה בקנה אחד עם פרשנות עילה זו בפסיקת ביהמ"ש העליון. זאת הן לעניין הנסיבות בהן תקום העילה, והן לעניין עצמת הראיות הנדרשות.

עוד נקבע, כי גם בהנחה שהעמותה אינה פיקטיבית, והיא אכן קיימה לימודים בהתאם למטרותיה כקביעת ביהמ"ש המחוזי, הרי שאין להפחית ממשקלו של הפגם הטמון בדיווח העמותה על מספר תלמידיה. "כאשר עמותה מדווחת דיווחים כוזבים לרשות ציבורית במטרה לקבל כספים להם אינה זכאית, חורגת היא חריגה משמעותית וקשה מעקרונות ההגינות והמינהל התקין. אין להשלים עם פעילות שתוצאתה קבלת כספי ציבור שלא כדין, על אחת כמה וכמה מקום בו מדובר בעמותה שהוקמה כדי לקדם מטרות ציבוריות לטובת החברה".

לאחר בחינת הפרות נוספות של עקרונות המינהל התקין, קבע בית המשפט כי "אי הסדרים בעמותה עולים כדי פעולה בניגוד לעקרון ההגינות ולכללי המינהל התקין, ואינם מתיישבים עם מהותה של העמותה כגוף חינוכי. בנסיבות אלה, קמה עילה לפירוק העמותה".