נבחר ציבור מורשע לא יהיה שר 14 שנה

יוזם החוק, שאושר הערב בקריאה שניה ושלישית, ח"כ מזרחי, אומר כי "ההצעה נועדה להגביר את טוהר המידות בקרב הרשות המבצעת".

חזקי ברוך , ב' באב תשע"ד

אושר. מזרחי
אושר. מזרחי
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של ח"כ משה מזרחי, לפיה מי שעבר עבירה בזמן כהונתו כחבר כנסת או כחבר בממשלה לא ימונה לשר 14 שנה.

מדובר במי שהורשע בפסק דין סופי, בית המשפט קבע שיש עם העבירה קלון ונדון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על חצי שנה.

התקופה של 14 השנים תימנה מהיום שבו גמר לרצות את עונשו או מיום מתן פסק הדין, לפי המאוחר.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "בשנים האחרונות רבו המקרים בהם נבחרי ציבור שקיבלו מנדט מקהל הבוחרים עברו עבירות תוך כהונתם, בין כחברי כנסת ובין כשרי ממשלה, והורשעו על ידי בית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון. מטרתו של חוק זה, לשמור על כבודה של הממשלה ומעמדה בקרב הציבור במדינת ישראל ובאמון בה".

עוד נאמר בדברי ההסבר, כי "החוק כיום, מאפשר למי שעברו 7 שנים מתום תקופת המאסר לכהן כשר בממשלה. יש לציין כי "קלון" אינו מושג בעל הגדרה משפטית מדויקת, והוא שאוב מעולם האתיקה ההתנהגות בחברה, במיקוד על נבחרי ציבור. לאור זאת, מוצע בזה לתקן את סעיף 6 לחוק יסוד: הממשלה, ולא לאפשר למי שהורשע על ידי בית המשפט בגין עבירה שיש עמה קלון תוך כהונתו כנבחר ציבור, לכהן כשר בממשלה".

לדברי ח"כ מזרחי "ההצעה נועדה להגביר את טוהר המידות בקרב הרשות המבצעת".