נגידת בנק ישראל ד"ר קרנית פלוג הורתה השבוע על הפחתת הריבית במשק ב-0.25%, לרמה של 0.50% בלבד.

רונן דוד ממחלקת נוסטרו בבנק מרכנתיל מציין, כי "לצד ריביות נמוכות בעולם אשר ימשיכו לתת את הטון גם בהחלטות הריבית בארצנו, שני שיקולים היוו משקל עיקרי אצל בנק ישראל בקביעת הריבית לאורך התקופה האחרונה. שוק הנדל"ן אשר הורדות הריבית תרמו לעליות מחירי הדירות ואילצו את בנק ישראל לפעול בדרכים נוספות בניסיון לנטרל עליות אלה. השיקול השני הינו שוק המט"ח, שניתן לראות שהורדות הריבית לא היו אפקטיביות והשקל המשיך להתחזק לרמות שיא. אכן, הנתונים האחרונים מצביעים על ירידה ביבוא, בצריכה הפרטית, ציפיות אינפלציה נמוכות ושקל חזק, כל אלה תומכים בהורדת ריבית".

"לעומת זאת, עלויות המבצע בעזה אשר מועד סיומו אינו ידוע - השפעתן על הגירעון עלולה להיות משמעותית ולהוות משקל נוסף לצורך קבלת החלטות לגבי הריבית", מוסיף דוד.

לדבריו, "עדיין, השאלה שעלתה טרם המבצע נותרה בעינה, האם כעת ברמה הנוכחית של הריבית ולנוכח חוסר האפקטיביות בהפחתות הריבית על שע"ח, האם נכון יותר לפעול בדרך יצירתית יותר בשוק המט"ח (כפי שבכוונת האוצר לעשות בשוק הנדל"ן) ולהימנע ממהלך הפחתה נוסף שעלול לגרור עליות נוספות במחירי הדירות, שכן הריבית הינה כלי משמעותי בשוק הנדל"ן ליציבות המחירים ומכאן ליציבות המשק כולו".