כיצד תראה המדינה בעוד 15 שנה?

הרב אליעזר מלמד: בעוד 15 שנה יגורו מליון איש ביו"ש. פרופ' אשר כהן: מעמד ההלכה ירד, מעמד היהדות יתחזק.

יערה וייס , ז' באב תשע"ד

כנס צהר השנתי
כנס צהר השנתי
צהר

פאנל שהתקיים בבנייני האומה עסק בעתידה היהודי וההלכתי של מדינת ישראל בשנים הקרובות.

הפאנל התקיים במסגרת כנס של ארגון צהר המתקיים מדי שנה, ונאמו בו פרופ' אשר כהן, הרב אליעזר מלמד – רב היישוב הר ברכה, והרב רפי פויירשטיין מראשי רבני צהר.

לשאלה איך תיראה מדינת ישראל בעוד 15 שנה השיב הרב מלמד כי חזונו הוא שבעוד 15 שנה יגורו מליון איש ביו"ש, ובתחזית האופטימית יותר אף מליון וחצי, יהיו בו אנשי-תורה ותהיה גם השפעה תורנית על עולם החול. הוא טען כי הציבור הדתי-לאומי עסק בתחום ההתיישבות ובזכות זה זכה למעמד נכבד בקרב העם, וכי צריך להרחיב מגמה זאת עד להתרחבות מלאה של ההתיישבות ביו"ש.

אחריו דיבר פרופ' אשר כהן וטען כי מעמד ההלכה יילך ויירד, ומעמד היהדות יילך ויתחזק. הוא ביסס את טענתו תוך נתינת דוגמאות מחיי היומיום, כמו לדוגמא שאלת הגיור שאיננה פתירה ע"פ ההלכה, כל עוד ל-12,000 חיילים יש אב יהודי, אך "אֵם-16"... גם בשאלת מעמד האישה ההלכה מתקשה לנקוט עמדה, ורק במקרים קיצוניים היא מתאפשרת, כמו הקדיש שאמרה רחלי פרנקל על קבר בנה.

הרב פויירשטיין היה אופטימי וציין את תחושת האחדות שאופפת כעת את העם, ואמר כי מגמה זו עוד תמשיך ותהדהד גם בעיתות שלום. הוא ציין גם כי זכר השואה הוא זה אשר עדיין מלכד אותנו סביב היהדות ואת הרצון לחיות פה כעם אחד בשלום ובשלוה.

כשנשאלו הדוברים מה לדעתם התפקיד של הציבור שלנו כעת, חזר והדגיש הרב מלמד את הרעיון של יישוב הארץ ואת חשיבותו, למען לא תקום מדינת טרור ביו"ש. בשלב זה הוא נתקל בביקורת מהקהל, כאשר חלק ממנו התרעם ואמר כי יש עוד משימות חשובות נוספות הניצבות לפתחנו. הביקורת לא ערערה את עמדתו של הרב, ששב וטען כי תלמידי הרב קוק הצליחו דווקא במשימתם זאת להפריח את השממה ביהודה ושומרון, וכי אנו שואפים לחבר אלוקי וגשמי, ובדרך זו של יישוב הארץ נראה כיצד הולכת התורה יד ביד עם ההלכה.

פרופ' כהן הדגיש את הפיצול שיש בציבור, כאשר אין "ציונות דתית" אלא "ציונויות דתיות", כהגדרתו. "יש אמנם 20 חברי-כנסת דתיים-לאומיים, אך הם נמנים על 5 מפלגות שונות", אמר בחיוך. גם העניין של הנהגה רוחנית בדורנו חסר מאד, אמר, וטען כי יש להגדיר גבולות-גזרה שלא יפצלו אותנו, ומאידך לתת את המרחב לאלו שכן רוצים להיכנס תחת כנפינו, גם אם אינם עונים על הקריטריונים של המגזר. "יש לתת מרחב לפלורליזם", טען, והרב רפי פורשטיין תיקן אותו ואמר כי לא פלורליזם, אלא "תורה עמוקה שיודעת למצוא את הנכון גם בגבולות ההלכה".