איך מטפלות חברות הביטוח במבוטחים?

דו"ח הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר לשנת 2013, כולל דירוג מעניין של חברות הביטוח השונות.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ז' באב תשע"ד

משרד האוצר
משרד האוצר
פלאש 90

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם את דוח הממונה לשנת 2013.

נדבך חשוב בדוח הוא מדרג חברות הביטוח, המבוסס על תלונות ציבור שהוגשו נגד חברות ביטוח, והתבררו ביחידה לפניות הציבור באגף. המדרג משקף את אופן טיפול חברות הביטוח במבוטחיהן במגוון נושאים ובכלל זה, מימוש זכויות לפי תנאי פוליסות ביטוח ושירות לקוחות.

המדרג בדק שלושה ענפים מרכזיים – ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח דירה ורכב רכוש. מהמדרג עולה כי שומרה, ביטוח חקלאי, הראל, מגדל והכשרה טיפלו טוב יותר בתלונות מבוטחים לעומת החברות שירביט, דקלה, הפניקס, הכשרה, כלל, ביטוח ישיר, איילון, מנורה, AIG, ושלמה.

תחום ביטוח חיים

ציון גבוה יותר: הראל ומגדל.
ציון נמוך יותר: מנורה, הפניקס, הכשרה, כלל ואיילון.

חברות הביטוח בענפי ביטוח דירה ורכב רכוש

ציון גבוה יותר: שומרה, ביטוח חקלאי, מנורה, מגדל, הכשרה, שלמה ו- AIG.
ציון נמוך יותר: שירביט, הפניקס, ביטוח ישיר, איילון, כלל והראל.

תחום ביטוח בריאות

ציון גבוה יותר: ביטוח ישיר, AIG, מגדל, מנורה, הראל ואיילון.
ציון נמוך יותר: דקלה, כלל והפניקס.

הדוח מגלה כי בשנת 2013 אגף שוק ההון הטיל על גופים מוסדיים עיצומים כספיים בסכום כולל של למעלה מ- 5 מיליון ש"ח.

כך למשל, על חברת הביטוח שירביט הוטל עיצום כספי בסך כ- 3 מיליון ש"ח בגין אי קיום הוראות הדין בנושא שמאי רכב.

עיצום בסך של כ- 500 אלף ש"ח שהוטל על סוכנות הביטוח נטו משווקים פיננסים (לשעבר מור קורן) ועל בעלי הסוכנות, בגין הפרת הוראות בנושא הליכי שיווק פנסיוני.

כמו כן, ניתן למצוא בדוח פרסומים בנושא ריכוזיות בענפי הביטוח השונים, גירעון הפול, היקף החוסכים במסגרת פנסיית חובה, פעילות המסלקה הפנסיונית, מדדי שירות ויישוב תביעות ועוד.