המאבק בין רוסיה וארה"ב על ספריית שניאורסון עולה מדרגה. בית המשפט במוסקבה העביר לפני מספר ימים לספרייה הלאומית של רוסיה ולמשרד התרבות המקומי את הצווים המורים לארה"ב ולספריית הקונגרס האמריקאית להשיב לידי רוסיה שבעה ספרים השייכים לאוסף עתיק של ספרי חב"ד הידוע גם כ"אוסף שניאורסון".

בסוף חודש מאי השנה פסק בית המשפט במוסקבה כי על ספריית הקונגרס האמריקאית להשיב לרוסיה את  שבעת הספרים שהושאלו אליה מהספרייה הלאומית ברוסיה בשנת 1994. על פי נציג הספרייה הרוסית, קבע ההסכם כי הספרים יוחזרו לרוסיה על פי דרישה, אולם בארה"ב סירבו להחזיר את הספרים המושאלים.

השופטים בבית המשפט במוסקבה גם קבעו כי על כל יום בו לא יוחזרו הספרים לרוסיה, יוטל קנס יומי של 50 אלף דולר על ספריית הקונגרס האמריקאית. על פי החוק הרוסי ניתן לנאשמים חודש ימים במהלכם הם יכולים להגיש ערעור על ההחלטה, אולם לאחר שלא התקבל ערעור כזה, נכנס פסק הדין לתוקף בתחילת אוגוסט.

פסיקת בין המשפט במוסקבה היא צעד נוסף בסכסוך ארוך השנים בין ארה"ב ורוסיה על ספריית שניאורסון. בינואר 2013 קבע בית משפט מחוזי בארה"ב כי ספריית שניאורסון שייכת לקהילת חב"ד בארה"ב והורה לרוסיה להחזיר את הספרים. גם אז הטילו השופטים קנס של 50 אלף דולר על כל יום בו לא יוחזרו הספרים לארה"ב.

תחילתו של הסיפור ברב שלום דובער שניאורסון, שנולד בשנת 1860 בעיר לובביץ' שברוסיה ונחשב לאדמו"ר החמישי בשושלת הרבנים המפורסמת. הרב ייסד ספריה עצומה שכללה מאות אלפי ספרי קודש וכתבי יד דתיים חשובים. בשנת 1915, עם תחילתה של מלחמת העולם הראשונה, שלח הרב שניאורסון חלק גדול מספרייתו למוסקבה בניסיון להציל את הפריטים היקרים מהכחדה ומיד לאחר מכן נמלטו הרב ומשפחתו לעיר רוסטוב.

בשנת 1920 הלך הרב לעולמו ואת את מקומו תפס בנו, הרב יוסף יצחק שניאורסון שעמד בראש חב"ד החל משנת 1920. באותה שנה הוא פנה לשלטון הרוסי החדש בבקשה לקבל חזרה לידיו את הספרים שאביו הותיר אחריו, אך נענה בשלילה. ההסבר שקיבל היה כי כל הספריות הגדולות במדינה שנלקחו בשנים עברו מידי בעלים פרטיים הפכו לרכוש המדינה.

מאוחר יותר החליט הרב שניאורסון לעזוב את ‍רוסיה ולעבור לריגה שבלטביה, וכעבור עוד מספר שנים היגרו לפולין. לאורך השנים הקפיד הרב שניאורסון להמשיך ולהרחיב את הספרייה שיסד אביו.

בשנת 1940 הגיע הרב יוסף יצחק שניאורסון לארה"ב והשתקע בברוקלין, כאשר חלק גדול מהספרייה הפרטית שלו הגיע איתו יחד - פרט לאלפי הפריטים שהיו שייכים לאביו ונותרו ברוסיה ועוד כמה פריטים שנאלץ להשאיר מאחור בפולין.
עם שחרור פולין מהכיבוש הגרמני בשנת 1945, העבירו החיילים הסובייטים את אותם ספרים שהותיר הרב שניאורסון למוסקבה שם הם הפכו לחלק מאוסף הספרים שהותיר אביו במדינה.