במשטרה עדיין ממתינים לזועבי

היועץ המשפטי לממשלה קובע כי ח"כ זועבי מחויבת להתייצב לחקירה ודוחה את דרישתה לקבל מידע על התשתית העובדתית שנאספה נגדה.

עדו בן פורת , ט' באב תשע"ד

חנין זועבי
חנין זועבי
פלאש 90

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, קבע כי חברת הכנסת חנין זועבי (בל"ד) מחויבת להתייצב לחקירה במשטרה.

וינשטיין דחה את בקשתה של זועבי לקבל מידע על התשתית העובדתית שנאספה נגדה, טרם החקירה. 

לדבריו, רשויות החקירה אינן מחויבות להעביר לנחקר, לרבות חבר כנסת, מידע טרם חקירתו על התשתית העובדתית לאירועים ולחשדות שעליהן תתבסס החקירה.

"אין חולק על חשיבותה של זכות ההיוועצות וככל נחקר יכולה ח"כ זועבי להיוועץ עם עורך דין" הבהיר וינשטיין. "עם זאת, לאף נחקר אין זכות לקבלת 'תיאור האירועים והחשדות נושא החקירה' מראש".

ביחס לחסינות המהותית העומדת לטענת ח"כ זועבי מפני החקירה עצמה, הבהיר היועץ המשפטי לממשלה כי החוק אינו מקנה לחברי כנסת חסינות מפני עצם חקירתם במשטרה.

נזכיר כי סגן שר החינוך אבי וורצמן החתים 50 שרים וחברי כנסת ממגוון הסיעות והקשת הפוליטית על פניה ליועץ המשפטי לממשלה להורות על פתיחה בחקירה נגד ח"כ זועבי. חברי הכנסת קוראים לחקור את זועבי בגין סיוע לאויב בשעת מלחמה, עבירה שהעונש עליה יכול להגיע למאסר עולם או מוות.

הפניה נחתמה על ידי הח"כים עוד לפני הוראת היועמ"ש לפתוח נגד זועבי בחקירה. הפניה מתבססת על סעיף 99 (א) לחוק העונשין , תשל"ז 1977, אשר קובע, "מי שעשה, בכוונה לסייע לאויב במלחמתו נגד ישראל, מעשה שיש בכדי לסייעו לכך, דינו-מיתה או מאסר עולם".