המקווה הוזנח, 'המרכז לטהרה' התגייס לעזור

במשך שנים היה מבנה המקווה במושב נגה שבלכיש מוזנח ולא שמיש. "המרכז לטהרת המשפחה" נענה בחיוב לבקשת תושבים והחל בעבודות השיפוץ.

בן שאול , י"ב באב תשע"ד

"המרכז לטהרת המשפחה" נענה בחיוב לבקשת תושבים ממושב נגה שבחבל לכיש, והחל לשפץ את מקווה הטהרה הישן שבמושב.

"במשך שנים היה מבנה המקווה מוזנח ולא ממש בר שימוש", הסביר יורם, תושב נגה. "במקרים רבים נמנעו מלטבול בו עקב מצבו החזותי. למרות שאיננו חרדים, רבים מאנשי היישוב מסורתיים וחשוב לנו שתהיה אפשרות למקווה ביישוב". 

הרב חיים לוי, מנכ"ל "המרכז", גייס לטובת העניין את יו"ר המועצה הדתית לכיש, הרב אליהו שיטרית, אשר גילה נכונות מלאה לסייע בכל דרך אפשרית לשיפוץ המקווה. "התגייסות תושבי 'נוגה' מהווה ביטוי להתעוררות הרוחנית השוטפת את ערי השדה והפריפריה", אמר הרב לוי.

"כאשר הדרישה באה מהעם, אנו רואים לעצמנו חובה מיוחדת להיענות. כאשר מדובר במקווה שפעילותו משובשת עד כדי עצירה מוחלטת לפרקים מסוימים, אנו חשים חובה לצאת לביצוע מידי, וכך אכן עשינו במושב נוגה", הוסיף.