אוושויץ שואה מחנה ריכוז
אוושויץ שואה מחנה ריכוזThinkstock

ישנן תמונות רבות מתקופת השואה שכולנו מכירים. אך לא כולם יודעים כיצד הגיעו תמונות אלו לידינו.

תמונות ומסמכים רבים אמנם נותרו מהתיעוד הנאצי המדודקדק, אך חומרים ארכיוניים רבים הגיעו לידינו בזכות מודעות ואחריות של יהודים להיסטוריה שטרם נכתבה, בזמן התהוותה.

לאחר הקמת הגטו בורשה צמחה בו מחתרת מיוחדת. עמנואל רינגלבלום, הסטוריון, הקים עם כמה מידידיו ועמיתיו את "ארכיון עונג שבת", שאסף בשיטתיות חומרים שתיעדו את החיים תחת שלטון הצורר הנאצי.

מאוחר יותר, הם אספו מידע על הרצח ההמוני המתבצע ופעלו לפרסם את המידע הזה בקרב היהודים בגטו ולהעבירו לידי העולם החופשי.

לאחר סיום המלחמה התגלו מטמוני הארכיון והם ששפכו אור על שאלות רבות של כיצד ומדוע התנהלו דברים בצורה שבה התנהלו, באחת התקופות החשוכות בהיסטוריה.

ההיסטוריון שמואל ד' קאסוב מפרסם את הספר "מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו" שבעה עשורים לאחר חיסול הגטו, ובו הוא מביא במחקר קפדני ומרתק, את סיפורו של הארכיון, של רינגלבלום ושל גטו ורשה, ומשמר פרק נוסף בתולדות החיים של פולין היהודית.