נקבעו המועמדים לדירקטורים בדיסקונט

מועמדים אלה יעמדו לבחירה באסיפה השנתית הקרובה של בעלי המניות של בנק דיסקונט, האמורה לבחור שמונה דירקטורים.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , י"ח באב תשע"ד

נקבעו המועמדים לדירקטורים בדיסקונט-ערוץ 7
השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה
פלאש 90

הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים הפועלת מכוח החוק, בין היתר, לצורך הצעת מועמדים לכהונת דירקטורים בתאגידים בנקאיים ללא גרעין שליטה, העבירה אתמול את רשימת המועמדים מטעמה לכהונת דירקטורים בבנק דיסקונט.

מועמדים אלה יעמדו לבחירה באסיפה השנתית הקרובה של בעלי המניות של בנק דיסקונט, האמורה לבחור שמונה דירקטורים לדירקטוריון הבנק.

מדובר בארבעה דירקטורים המתמנים על פי חוק החברות וארבעה דירקטורים נוספים המתמנים על פי הוראות ניהול בנקאי תקין של המפקח על הבנקים.

המועמדים לארבעת תפקידי הדירקטורים על פי חוק החברות הם:
1. בירן אילן
2. לדרמן ברוך
3. לוי יהודה
4. לוסקי עידית
5. פלאטו-שנער רות

המועמדים לארבעת תפקידי הדירקטורים על פי הנחיית בנק ישראל:
1. אור-לב אריה
2. בן שושן לינדה
3. לוינסון דוד
4. קוברינסקי שאול
5. שוקייר בשארה

בועדה חברים, שופטת בית המשפט העליון בדימוס אילה פרוקצ'יה, חה"כ לשעבר חיים אורון, עו"ד דרור שטרום, רו"ח יהלי שפי ואילן כהן.