הרב יצחק יוסף
הרב יצחק יוסףצילום: פלאש 90

מינוי אמי פלמור, מנכלי"ת משרד המשפטים, לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים הזמנית ממשיך ליצור כותרות.

הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב יצחק יוסף שיגר היום (ד') מכתב לשרת המשפטים ציפי לבני ובו הוא מגיב לטענותיה לפיהן המינוי ראה אור עקב ויכוח מול הרבנות, ומבהיר כי המינוי נעשה בניגוד מוחלט לחוק הדיינים, ואף פוגע בעבודת בתי הדין הרבניים.

"לצערי, הפרסום אינו משקף את המציאות הנכונה. אך לפני ימים אחדים קיימת אתי שיחה אחת ויחידה בנושא המנהל החדש וביקשת את הסכמתי למינוי הדיין הרב שלמה שטסמן למנהל וקיבלת את הסכמתי על אתר. למרבה הצער, הרב שטסמן טרם נתן את הסכמתו ומאז לא הבאת לפני הצעה אחרת. לפיכך,אין מובנת לי הטענה בדבר 'ויכוחים עם הרבנות הראשית'", טוען הרב יוסף.

"כך, למשל, המנהל עוקב אחר קיום פסקי דין של גירושין ומטפל במציאת פתרונות לסרבנות גט". לדבריו, פלמור לא תוכל לבצע פעולות אלו ומוסיף כי בשל העובדה שהמינוי לא נעשה על פי חוק הדיינים, "חוששני כי בהעדר בעל הסמכות לעשות העברות ארעיות של דיינים ממקום למקום, לא יהיה מנוס מדחיית דיונים רבים בהתאם לשיקול דעת הדיינים בהרכבים החסרים והמקוטעים. למותר לציין את הסבל הרב והמיותר הנגרם עקב כך לציבור הרחב".

הראשון לציון מסביר כי "עם כל הכבוד, בתי הדין הרבניים אינם יכולים להתנהל באמצעות מנכ"לית משרד המשפטים". לדבריו, הפיצול שנעשה עתה, אף אם מדובר בפיצול זמני, פוגע בעצמאות מערכת המשפט ויש בה כדי לפגוע באמון הציבור במערכת זו".

בהמשך המכתב מבקש הרב יוסף לתת את הדעת ל"פתרונות מיטביים אחרים דוגמת מינוי דיין מכהן הכשיר על פי חוק לכהן לממלא-מקום".

הראשון לציון אף מתייחס לסוגיית עומס הדיינים בבית הדין הרבני הגדול בו מכהנים כיום שני דיינים קבועים בלבד, ומציע פתרון זמני למצוקה הקיימת. "במהלך השנים האחרונות השתרש בבית הדין הרבני נוהג לפיו דייני בתי דין אזוריים מילאו את השורות בבית הדין הרבני הגדול ובכך גרמו לעומסים גדולים בבתי הדין האזוריים שלהם. עומסים אלו נוספו על העומסים הקיימים עקב אי-מינוי דיינים לבתי הדין האזוריים".

לדבריו, בשל עומס התיקים הוא מוכן לשקול מינוי דיין אחד לכהונה בפועל בתנאי שיהיה זה אב-בית-דין אזורי הנמצא לפני פרישה לקצבה ואשר ממילא אין לו הרכב מלא במשך כל ימות השבוע. "בדרך זו יוכל הדיין להקדיש את מרבית זמנו לבית הדין הגדול".