"ההכנסה האפשרית ממס - 10 מיליארד ש"ח בשנה"

ב- BDO Consulting Group בוצע ניתוח כלכלי מקיף של פוטנציאל מיזם הפקת נפט מפצלי השמן, זאת תוך לקיחה בחשבון של הסיכון הסביבתי.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ו' באלול תשע"ד

השפלה הדרומית
השפלה הדרומית
פלאש 90

פיילוט מיזם הפקת הנפט מפצלי השמן צפוי לעלות מחר (שלישי) להצבעה המכריעה בועדה המחוזית לתכנון ובניה, זאת בשעה שהוא עומד במרכזו של דיון ציבורי ער, בשאלת הכדאיות מול הסיכון הסביבתי.

יגאל טולדנו, רו"ח, משפטן, שותף וראש מגזר יעוץ ניהולי (Management Consulting) ב- BDO Consulting Group, מציין כי למרות החששות מההשלכות הסביבתיות, הפוטנציאל הוא כזה שמצדיק בחינה אמיתית של המיזם.

"באופן כללי יש לבחון את הפוטנציאל במיזם בעיניים מפוקחות, תוך שמירה על איזון בין ערכי טבע, סביבה ואיכות חיים לבין ערכים כלכליים. לא ניתן לקבל את התועלות הכלכליות מאף משאב טבע, בלי לבצע פעולות מסוימות הנדרשות להפקה, ההולכה או האגירה של האנרגיה שתיוצר. על כן כמובן שיש להידרש לתשובה בנושא הסיכונים הטמונים בשיטה והדרכים להתמודדות בה", אומר טולדנו.

לדבריו, "אנו לא מקלים בזאת ראש. אנו מומחים כלכליים ואנו יודעים לומר, תחת ההנחה הברורה שהסיכונים ניתנים לניהול ולבקרה מתמדת, כי פוטנציאל כלכלי בסדר גודל כזה , הטמון בהפקת האנרגיה מפצלי השמן, למדינה כמו ישראל , הוא פוטנציאל שיש למצות עד תום את הדיון והבדיקה של האפשרויות לממשו".

טולדנו מסביר, כי "ההשפעות האפשריות על המשק בישראל הינן מאד משמעותיות: הפקת אנרגיה מפצלי השמן צפויה להוביל לתוספת של כמחצית האחוז לתמ"ג בישראל בתחילת ההפקה ולהגיע עד כדי 1.4% מהתמ"ג בשלב ההפקה המסחרית המלאה.

ב- BDO Consulting Group בוצע ניתוח כלכלי מקיף של פוטנציאל המיזם, ממנו עולה כי הכנסות המדינה ממיסים כתוצאה מהמיזם צפויות להגיע לכ-10 מיליארד ש"ח בשנה הכנסות אלו תגענה מתמלוגים (כולל ששינסקי), מס חברות ומיסים על דיבידנד צפוי, לשם השוואה בשנת 2013 סך המיסים שנגבו עמד על 240 מיליארד ש"ח כך שמדובר ב-4% מגביית המס השנתית.

המיזם יגדיל את התעסוקה באזור שפלת יהודה ויוסיף כ-2,500 משרות באזור. יחד עם ההשפעות העקיפות האבטלה צפויה לרדת בכ-0.5% כתוצאה מהמיזם.

ב- BDO Consulting Group מעריכים עוד, כי מעבר להשלכות הכלכליות המיזם יסייע לעצמאות האנרגטית של ישראל כאשר הפקה של 100 אלף חביות ביום בהנחה שאכן ניתן להפיקן, תענה על שליש מתצרוכת הנפט של ישראל ותפחית במידה ניכרת את התלות הישראלית ביבוא נפט, מהלך דומה נעשה בשנים האחרונות במשק האנרגיה האמריקאי ואשר שינה את מפת מקורות האנרגיה של ארה"ב.

"להערכתי , זה לא משהו שאפשר לפטור בהינף יד ויש כפי שציינתי למצות את הדרכים לבחון פוטנציאל זה, תוך שמירה על האיזון וניהול סיכוני סביבה באופן קפדני", מוסיף טולדנו.