או"ם, UN
או"ם, UN פלאש 90

מחבלי ארגון הטרור ג'בהת אל נוסרה שחטפו את 45 פקחי האו"ם מפיג'י בסוף השבוע שעבר מציבים כעת שורת דרישות לצוות המו"מ שהחל במגעים עימם.

בין הדרישות שמציגים החוטפים נכללת דרישה לפצות כספית את משפחותיהם של שלושה לוחמים מאנשי הארגון שנהרגו בקרבות. כמו כן דורשים שם להסיר את שמו של הארגון מרשימת ארגוני הטרור וסיוע הומניטארי לאזרחים בשכונות מסויימות בדמשק.

באו"ם כאמור הציבו צוות האמון על קיום משאים ומתנים באירועי חטיפה ואולם לא הבהירו מה תהיה התייחסותם לדרישות ועד כמה רואים דרישות אלו כרלוונטיות וראליות.

יצוין כי מנגד לא ברור אם מאחורי דרישותיהם של החוטפים קיים אולטימטום ואיום כלשהו.