זקני העדה החרדים מפגינים מול לשכת הגיוס
זקני העדה החרדים מפגינים מול לשכת הגיוסאתר קוקר

בעקבות בחורי הישיבות העצורים על סירובם להתגייס ואף להגיע לצו ראשון אינה שוככת. ולאחר הפגנת שבעים הזקנים שהתקיימה ביום ראשון מול לשכת הגיוס בירושלים, מתפרסם כעת מכתב העידוד ששיגר ראש ישיבת פוניבז' לבחור הישיבה העצור.

במכתבו מגדיר ראש הישיבה, הרב אשר כהן דויטש, את מעצרו של בחור הישיבה כקידוש השם וכמודל לאחרים שיראו ויעשו כמותו.

הגוף המוגדר כ'הועדה להצלת עולם התורה' פרסם את צילום מכתבו של הרב שכתב:

"באתי בשורות אלו להשתתף עמך בצערך בבית האסורים, ועם זה לחזקך ולאמצך. ב"ה לא נאסרת על חטא כל שהוא או על שאר דברי הבל, אלא על דברי תורה, עמידתך האיתנה היא קידוש ד' בהראותך ושאין לנו חלק בחוק שהוא נגד ד' ותורתו, ויש בזה גם חיזוק גדול לכל בחורי ישראל, שממך יראו וילמדו, שנוח לסבול עול בית הסוהר למען כבוד שמים.

והינך שליח עולם התורה נגד צרינו, המבקשים לכבות אור התורה – על פי לשונם, וכשתתחזק לשמור את כל דברי התורה שם יהיה בזה קידוש ד' לעיני האסירים והסוהרים, שיראו צורת בן תורה מה היא, ורובם ככולם יכבדוך על כך.

תקוותי וברכתי – ברכת כהן הדיוט, שיסייעוך מן השמים לעמוד בניסיון ובפיתויים שיפתוך מבפנים ומבחוץ, ובזכות עמידתך תתחזק ותתעלה מעלה מעלה בצאתך משם, ותזכה לסייעתא דשמיא בכל העניינים, ויה"ר שתשתחרר במהרה.

הכו"ח בצער עם שמחה בראותי גבורתך ועוז רוחך

אשר הכהן דויטש"

מחאת זקני העדה החרדית בירושליםחזקי עזרא
(הוידיאו באדיבות האתר החרדי קוקר)