חקירה? אשכנזי
חקירה? אשכנזיפלאש 90

המשטרה ממליצה להעמיד לדין את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי בגין מסירת מידע סודי לאחרים והפרת אמונים במסגרת פרשת הרפז.

בנוסף, ממליצה המשטרה להעמיד לדין את דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו בגין שיבוש חקירה, החזקת מסמך סודי ברשלנות והפרת אמונים ואת עוזר המטכ''ל לשעבר אל"מ במיל' ארז וינר על שיבוש חקירה.

במשטרה מציינים כי ממצאי החקירה חיזקו את התשתית הראייתית לפיה עבירות הזיוף בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכי משפט בוצעו על ידי בועז הרפז לבדו ונשללה מעורבותם של הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר ודובר צה"ל לשעבר אבי בניהו בזיוף המסמך ואף התחזקה הסברה כי הללו חשבו כי מדובר במסמך אותנטי.

במסגרת החקירה נחקר חשד לניסיון שיבוש החקירה הנוגעת לזיוף המסמך על ידי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר, הפצ"ר לשעבר אביחי מנדלבליט, המכהן כיום כמזכיר הממשלה ואל"מ במיל' גבי סיבוני.

מהחקירה עלה כי ארז וינר וגבי סיבוני תיאמו בניהם גרסאות בסמוך למועד חקירתם בפרשה. עוד עלה כי אביחי מנדלבליט עודכן על ידי הרמטכ"ל לשעבר על כך שהוא מחזיק בידיו את המסמך ועל אף שהיה מודע לכך שנפתחה חקירת משטרה בנושא וכי מדובר בראיה הדרושה לחקירה הפלילית, לא דיווח על כך ולא הורה לרמטכ"ל לדווח על כך משך כיממה וכן כי העביר מידע שקיבל אודות הפרשה מתוקף תפקידו למעורבים בטרם סיומה.

כמו כן, עלה כי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי השתהה בדיווח על הימצאות המסמך בידיו לגורמי משטרה או ליועמ"ש לממשלה אשר עמדו עמו בקשר בעניין, זאת על אף שידע כי נפתחה חקירת משטרה בנושא.

אבי בניהו
אבי בניהוצילום: פלאש 90

ממצאי החקירה העלו, כי כנגד הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירה של הפרת אמונים וכי כנגד הפצ"ר דאז ומזכיר הממשלה היום, אביחי מנדלבליט, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של הפרת אמונים ושיבוש הליכי משפט. כמו כן התגבשה תשתית ראייתית כנגד אל"מ במיל' גבי סיבוני וכנגד עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר לביצוע עבירה של שיבוש הליכי משפט.

מהחקירה עלה כי לקראת בדיקת המבקר, הנחה עוזר הרמטכ"ל לשעבר, ארז וינר, את אנשי לשכתו למחוק פגישות מלו"ז הרמטכ"ל. ממצאי החקירה העלו כי כנגד עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות הפרת אמונים.

מהחקירה עלה כי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי מסר לעיתונאים מידע ברמת סיווג "סודי ביותר" ולמעלה מסיווג זה, במסגרת תדרוכי עיתונאים ושיחות רקע, זאת בניגוד להנחיות רוה"מ ולפקודות הצבא ומבלי שיימצא שיקול ענייני מהותי המצדיק את מסירת חלק מהמידע. ממצאי החקירה העלו כי כנגד הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של הפרת אמונים וגילוי בהפרת חובה, קרי גילוי ידיעה לאדם שאינו מוסמך לכך.

בתחילת מרץ 2010 הנחה ראש הממשלה את ראש השב"כ דאז יובל דיסקין ואת ראש המלמ"ב אמיר קין, לחקור חשד להדלפת מידע מסווג לעיתונאי. ממצאי חקירת פרשה 404 העלו כי אמיר קין בהיותו ראש המלמ"ב עדכן את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי על הנחיית ראש הממשלה האמורה וזה עדכן בנושא את וינר. בהמשך לכך עולה כי וינר ובניהו סיכמו בניהם להשמיד ראיה ולתאם עמדות הנוגעות לעניין זה. בנוסף עלה כי המידע אודות הנחיית ראש הממשלה האמורה הועבר על ידי בניהו לעיתונאי שלא כדין.

ממצאי החקירה העלו כי כנגד עוזר הרמטכ"ל לשעבר, ארז וינר, וכנגד דובר צה"ל לשעבר, אבי בניהו, התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות הפרת אמונים, השמדת ראיות ושיבוש הליכי משפט וכי לא התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירה פלילית כנגד הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי ור' המלמ"ב אמיר קין. יחד עם זאת, סבור ראש אח"מ כי יש מקום לשקול נקיטת צעדים משמעתיים כנגד קין.

במהלך חיפוש שנערך במסגרת החקירה בבתיהם ובמשרדיהם של עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר ושל דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, נתפסו חומרים המסווגים ברמת סיווג "סודי" ולמעלה מסיווג זה, אשר הוחזקו ללא אישור וללא סמכות ולאחר שסיימו את שירותם בצה"ל. חוות דעת הגורמים המקצועיים בצה"ל בנוגע לחומרים שנתפסו, קבעה כי חשיפת המידע המצוי בהם יש בה כדי להוות פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

ממצאי החקירה העלו כי כנגד עוזר הרמטכ"ל לשעבר ארז וינר וכנגד דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות התרשלות בשמירת ידיעות שהגיעו לידיהם אגב תפקידם וסיכון ביטחון הידיעה.

מהחקירה עלה כי הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, עוזרו לשעבר ארז וינר, דובר צה"ל לשעבר, אבי בניהו, ובועז הרפז עסקו באיסוף חומר שיש בו כדי להטיל דופי בהתנהלות שר הביטחון דאז ואנשי לשכתו, בין היתר באמצעות הפעלת אחרים, זאת במסגרת היחסים המתוחים ששררו בין לשכת הרמטכ"ל דאז ללשכת שר הביטחון דאז.

במשטרה מציינים כי למען הסר ספק, מעבר לאמור לא התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירה פלילית על ידי מי מהמעורבים האחרים שנחקרו באזהרה בפרשה.

חומר החקירה, ממצאיה ועמדת ראש אח"מ יועברו בימים הקרובים לפרקליטות מחוז תל אביב לשם עיון וגיבוש המלצות שיועברו להחלטת פרקליט המדינה והיועמ"ש לממשלה.