ח"כ אלעזר שטרן
ח"כ אלעזר שטרן צילום: פלאש 90

ארגון רבני "בית הלל" תוקף את ח"כ אלעזר שטרן, בעקבות הדברים הקשים שהטיח הבוקר (שלישי) ברב שמואל אליהו, רב העיר צפת.

הודעת הארגון נפתחת בציטוט דברי הגמרא במסכת שבת דף קי"ט ע"ב "אמר רבי יהודה: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים".

"כינויו של ח"כ אלעזר שטרן כלפי הרב שמואל אליהו הם ביזוי תלמיד חכם והשמצה אישית, שממקומם לא יכירם בדיון ציבורי", אומרים ב"בית הלל". לדבריהם, "יש לעקור מן השיח הציבורי את דפוס הפעולה של גינויים אישיים לכל החלוקים על הדובר, ללא קשר עם זהות שני הצדדים".

בבית הלל לא מסתירים כי בויכוח העקרוני בין השניים דעתם קרובה יותר לזו של ח"כ שטרן, "אין זה סוד כי חלוקים אנו עם הרב שמואל אליהו בנושאים מסוימים, וביניהם הצעת הממשלה בנושא הגיור. מחלוקות חכמים הן נשמת אפה של תורתנו, ושבעים פנים לה. אך תמיד יש לשמור על כבודו של כל אדם, ובוודאי בכבודו של רב".

"בחודש הרחמים והסליחות, שפה עדינה ודיון תוך כבוד מתאימים לעם המתקרב ליום הדין", אומרים ב"בית הלל".