נמנעה עליה במחירי הדבש והביצים

לקראת ראש השנה חתם שר האוצר על צווים להגדלת מכסות ליבוא בפטור ממכס של דבש וביצים. "החגים מתקרבים והמטרה היא להקל על הצרכנים".

חזקי ברוך - ערוץ 7 , ח' באלול תשע"ד

נמנעה עליה במחירי הדבש והביצים-ערוץ 7
תפוח בדבש
פלאש 90
שר האוצר, יאיר לפיד, חתם על צווים אשר יגדילו את מכסות היבוא בפטור ממכס של דבש באריזות גדולות, ביצים, חלמוני ביצה לתעשיית הגלידות ואבקת חלב.

לאור המחסור הצפוי בשוק המקומי לקראת סוף שנת 2014 בדבש, אושר בצו לאפשר יבוא של דבש באריזות גדולות בפטור ממכס במסגרת מכסה כמותית של 600 טון וכן לאפשר יבוא דבש באריזות קמעונאיות בפטור ממכס במסגרת מכסה כמותית של 150 טון. וזאת על מנת למנוע עליית מחירי הדבש, בעיקר לקראת ראש השנה.

מכסת יבוא הביצים בפטור ממכס גם היא הוגדלה בצו שנחתם ל- 250 מיליון ביצים (המכסה הקודמת שעמדה על 150 מילון ביצים בשלבי מיצוי). זאת על מנת לגשר על המחסור הזמני שנוצר באספקת ביצים טריות משיווק מקומי, בין השאר בשל התמשכות מחלת "הניו קאסל" (מחלה הגורמת לתחלואה ולתמותה בעופות) והסגרים הנלווים מחד, והביקוש הגובר לביצים מפוקחות מאידך.

הגדלת המכסה תאפשר אספקה סדירה של ביצים לתקופה הקרובה ותמנע לחצי ביקוש העלולים להביא  לעליית מחירים לצרכן הסופי לנוכח המחסור הזמני ותקופת החגים הקרבה.

בצווים שנחתמו ע"י השר, ניתן מענה גם לתעשיית הגלידות בישראל, בעיקר לצרכי היצוא. הצו שנחתם  מאפשר יבוא בפטור ממכס במסגרת מכסה של 150 טון חלמוני ביצה, המשמשים לתעשייה זו, זאת על מנת להקל עליה בתחרות העולמית.

צו זה מתווסף לשורה של צעדים לטובת תעשיית הגלידות המקומית, ביניהם הוצאת אבקת חלב לצרכי תעשיית הגלידות מפיקוח ומתן אפשרות לייבא אבקת חלב לצרכי יצור גלידה בפטור ממכס.

כמו כן, לאור המחסור המסתמן באבקת חלב וזאת לאור העובדה כי במהלך 2014 חלה עלייה במחירי אבקת החלב במדינות האיחוד האירופאי וכתוצאה מכך הצטמצם הייבוא ממדינות האיחוד וכדי למנוע עליית מחירים של אבקת חלב היכולה להשפיע על מחירי המוצרים הסופיים לצרכן הסופי, אושר להגדיל לשנתיים הקרובות את מכסת הפטור ממכס ביבוא אבקת חלב מכל העולם מ- 1,200 טון ל- 1,700 טון  וזאת כדי לגשר על הפערים המסתמנים.