על רקע פתיחת שנת הלימודים שלח הבוקר (ראשון) מנכ"ל עמותת החסד "מקימי", ישראל ליבמן, מכתב לשר החינוך הרב שי פירון, בו הוא מבקש לשקול באופן מיידי לשלב בשעות הלימוד תוכנית לימודים חינוכית להתנהלות כלכלית נכונה.

"כרגע ישנה תכנית רשות בנושא, יש לתעדף תוכנית זו כתוכנית חובה על מנת למנוע מהדברים לחזור על עצמם", מדגיש ליבמן במכתבו.

הוא מעיד כי "מצבן הכלכלי של משפחות רבות יכול היה להיות שונה לו היו יודעות כיצד לכלכל צעדיהן בצורה שכלתנית ונכונה מבחינה פיננסית".

"אני רואה ערך מוסף בכך שילדים ונוער ילמדו תכנון כלכלי נכון ובכך יבינו את הוצאות הוריהם ויידעו בעתיד כיצד לכלכל נכון את צעדיהם בבגרותם כאשר יצטרכו לעמוד בזכות עצמם", מסכם ליבמן.