לקראת שנת השמיטה הקרבה יפתחו ברחבי הארץ שש חוות ייעודיות להכרת נושא השמיטה בחוות לחינוך חקלאי בצפון בדרום ובמרכז.

על פי סיכומים של יו"ר הלובי החקלאי ח"כ זבולון כלפה עם משרד האוצר, יקצה המשרד 900 אלף שקל לטובת לימודי השמיטה בחוות החקלאיות.

בחודשים האחרונים ניהל חבר הכנסת כלפה משא ומתן ממושך מול האוצר במטרה לתקצב את לימודי השמיטה במערכת החינוך על מנת להנגיש את הידע לכלל תלמידי ישראל בחינוך הממלכתי, הממ"ד והחרדי.

בארץ קיימות 40 חוות חקלאיות לימודיות מדימונה בדרום ועד לקריית שמונה בצפון בערים ובישובים הפועלות תחת המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. החוות הן מרכזים ללימודי חקלאות וסביבה אותם פוקדים מידי שנה אלפי תלמידים מכל המגזרים .

כאמור, שש חוות חקלאיות יוקצו ללימודי שמיטה. בחוות אלה הוקמו חממות לימודיות מדגימות שתאפשרנה לכלל מוסדות החינוך הקיימים בכל אזור ליהנות ממגוון פעילויות לשנת השמיטה. התלמידים יוכלו להכיר מקרוב את ההלכות הקשורות לשמיטת הקרקע כמו מלאכות מותרות ואסורות, היתר מכירה, קדושת שביעית ואוצר בית דין.

בחוות הייעודיות ייעשה שימוש באמצעים כמו מערכות לגידול צמחים במצעים מנותקים ומערכות השקיה ובקרה לשליטה מרבית בגידולים.

ח"כ זבולון כלפה בירך על המהלך: "שנת השמיטה הקרובה היא הזדמנות מצוינת לחזק את הקשר של תלמידי ישראל לארץ ישראל באופן מעשי. אני מברך על תמיכת משרד האוצר במהלך שיאפשר לאלפי תלמידים לדעת מהי שמיטה, להבין את הלכות השמיטה ולהכיר גם את הרעיון החברתי העומד מאחורי השבתת הקרקע".