נמל אשדוד
נמל אשדודפלאש 90

ממאזני שנת 2012 עולה שבקופת חברת נמלי ישראל, החברה הממשלתית המחזיקה בנכסי הנמלים, הצטברו כמיליארד שקלים במזומן ועוד מיליארדי שקלים מנכסים שונים, כך טוענים בועד נמל אשדוד.

בועד מציינים, כי למרות ההבטחות של שר התחבורה, ישראל כץ, שהקמת נמלים חדשים בישראל לא תהיה על חשבון הקופה הציבורית, עולה מהמאזנים, שח"ני מייעדת השקעה של כחצי מיליארד שקלים, לפיתוח תשתיות שיידרשו להקמת הנמלים החדשים.

יו"ר ועד עובדי נמל אשדוד, אבינועם שושן, אומר שבמקום לזרוק לחינם מיליארדי שקלים ולהקים נמלים חדשים שאין בהם כל צורך, מוטב להשתמש בכסף כדי להיטיב עם האוכלוסיות החלשות ועם התלמידים בישראל.

"שיפסיקו לזרות חול בעיני הציבור ולספר שאין כסף", אומר שושן ומוסיף, "מיליארדי שקלים שוכבים להם בקופת חברת נמלי ישראל. שר התחבורה רוצה באמצעות כספים אלה לשבור את העבודה המאורגנת בנמלי ישראל".

לדבריו, "דווקא בעת הזאת, אני מציע לכולם לרסן את האגו ואת ההצהרות המתלהמות ולעשות שימוש ראוי ונכון בכספים האלה, לטובת החלשים והחינוך בישראל".

מחברת נמלי ישראל נמסר בתגובה, כי "יש לראות את הצעת יו"ר ועד נמל אשדוד על רקע התנגדותם לפתיחת ענף הנמלים לתחרות ולהתייעלות מהן ירוויח הציבור כולו. קביעת המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל נתונה בידיהם של ראש הממשלה ושרי האוצר ותחבורה ולא בידיו של יו"ר וועד".

בחברה מציינים, כי "צורכי המשק מחייבים הקמת נמלים חדשים וכך גם המליצה ועדת טרכטנברג בהתייחס להורדת יוקר המחייה. יודגש , תקציב פיתוח של חברת נמלי ישראל אינו נשען על תקציב המדינה אלא על תשלומי האגרות שמשלמים היצואנים והיבואנים. לפיכך כל הכנסותיה של חברת נמלי ישראל מיועדות להשקעות ולפיתוח הנמלים בכלל זה, הקמתם של הנמלים החדשים, נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד".