משה גפני
משה גפניפלאש 90

בפניה ששיגר ח"כ משה גפני (יהדות התורה) אל יו"ר הכנסת ח"כ יולי יואל אדלשטיין, קרא גפני למנוע את "המשך ביזויה של הכנסת" ותקנותיה בשל הדיונים הרבים שמקיים יו"ר ועדת הכספים ניסן סלומינסקי בנושא חוק מע"מ אפס.

גפני כותב במכתבו כי "פגרת הכנסת נקבעה בתקנון הכנסת - כדי שהכנסת באותה עת לא תטפל בנושאים שגרתיים אשר אינם דחופים ובוודאי לא תקיים דיונים אינטנסיביים - כלומר בימים רבים ובשעות ארוכות מאד, וזאת מכיוון שחברי הכנסת הינם אנשי ציבור שדוחים בעת מושבי הכנסת פגישות, דיונים, סיורים ועוד נושאים רבים ומגוונים כמקובל אצל אנשי ציבור חרוצים בכל העולם הדמוקרטי".

גפני ממשיך במכתבו וכותב, "מאז כהונתי בכנסת לפני כ-26 שנה, קיימה הכנסת בפגרה דיונים במליאה על פי בקשת 25 חברי כנסת בנושאים דחופים העומדים על סדר היום, ואף ועדות הכנסת קיימו דיונים בפגרה כמקובל, אך בשבועות האחרונים מקיימת ועדת הכספים לראשונה דיונים אינטנסיביים וממושכים בחוק מע"מ אפס, חוק שעל פי תכנית הממשלה אמור להגיע למליאת הכנסת רק לאחר שיחל מושב החורף".

"עקב כך ועדת הכספים מזניחה את מטלותיה לדיונים דחופים כמו הוצאות כלכליות בעקבות מבצע צוק איתן, פיצוי תושבי הדרום, מצב המשק הישראלי לעת הזאת, הצמיחה בשפל שלא היה כמותו למעלה מעשור, ועוד".

את מכתבו סיים בקריאה ליו"ר הכנסת אדלשטיין להתערב. "אינני יודע האם בסמכותך החוקית להתערב בפעילות האמורה, אך היא שמה ללעג וקלס את הכנסת בכלל ואת ועדת הכספים שהיא אחת החשובות בכנסת בפרט, אך סמכותך המוסרית והציבורית היא להורות ליו"ר ועדת הכספים הרף מן ההתבזות ומהפגיעה בעבודתם של חברי הכנסת. כמי שמשתתף בכל דיוני הועדה ובהיותי יו"ר הועדה במהלך הקדנציה הקודמת, אני מוצא לנכון לפנות אלי ולבקש את התערבותך".