אנא בקוראנו
אנא בקוראנועטיפת הסינגל

שיתוף פעולה נוסף חדש ומרענן בין הרכב הגרוב העולמי אנדרלמוסיה לג'קי לוי. כמעט עשור אחרי שזעזעו את עולם הפיוט עם גרסתם ל"אליך אקרא י-ה", ואחרי עשרות הופעות משותפות של ג'קי עם נגנים מלהקת אנדרלמוסיה במופע "צחוק עשה לי אלוקים", נולד סינגל חדש: "אנא בקוראנו".

"אנא בקוראנו" הוא פיוט שנהוג לשיר בבתי הכנסת רק פעם אחת בשנה – בערב יום הכיפורים לקראת סוף התפילה. ההגיון הפנימי שלו מרצד בין שמיעה לבין סליחה, מתוך הנחה עתיקה ומדוייקת שהבסיס לכל יכולת לסלוח הוא היכולת להקשיב.