"האוצר מגן על סקטור עשיר וכוחני"

מארגני קבוצות הרכישה מוחים על החלטת האוצר שלא להכלילם בחוק מע"מ 0, זאת למרות המתווה שגיבשו לצורך כך.

שלמה פיוטרקובסקי - ערוץ 7 , ט"ז באלול תשע"ד

הצעה מחודשת שהעביר פורום ארגון קבוצות הרכישה לסמנכ"ל רשות המיסים, מאיר אסולין, המבטיחה אחריות מארגן לצורך הכללת קבוצות הרכישה בחוק מע"מ אפס – נדחתה.

גם פנייתם של פורום ארגון קבוצות הרכישה ליועץ קבינט הדיור לשר האוצר אורי שני, לא נענתה ברצינות המתבקשת.

לאחר שישה חודשי התדיינות עם רשות המיסים והאוצר בנושא הכללת קבוצות הרכישה בחוק מע"מ אפס, טוענים היום ראשי הפורום - ישראל זעירא ומוטי פלד - "הוליכו אותנו שולל".

לטענתם, בפגישה שהתקיימה לפני מספר חודשים בהשתתפות נציגי רשות המיסים, נציגי משרד האוצר, פורום ארגון קבוצות הרכישה ואיגוד לשכות המסחר – הוטל על קבוצות הרכישה להעביר נייר עמדה בו יציגו דרכים פרקטיות להחלת הטבות הדיור.

יועץ שר האוצר אורי שני ציין כי על-מנת להחיל את הטבות הדיור גם על קבוצות הרכישה, נדרש מהן "בעל בית", מישהו אחד שייקח אחריות בין היתר על עניינים כספיים ופליליים.

כאמור, לאור דרישה זו הועבר בימים האחרונים המתווה החדש. לפי סעיפי המתווה, בתחילת הפרויקט יועבר לרשות המיסים דוח שמאי חתום על-ידי שמאי מקרקעין המעריך את עלות יחידת הדיור. רק אם המחיר יעמוד בתקרות המחיר הקבועות בחוק יהיו חברי הקבוצה זכאים לפטור מתשלום מע"מ. עורך הדין המשמש נאמן של הקבוצה הוא ישמש הגורם האחראי ויפעל באופן ישיר מול רוכשי הדירות ורשות המיסים.

עורך הדין הוא אשר ישלם את כל התשלומים למוכרי הקרקע, לספקים ולנותני השירותים השונים. מנגד, הוא גם יגבה את הכספים מחברי הקבוצה וינפיק חשבוניות בגין תשלומים אלה. במידה וחבר בקבוצה זכאי לפטור ממע"מ על רכישת דירה, יגבה עורך הדין את התשלום ממנו ללא מע"מ וינפיק לו חשבונית מע"מ אפס. לחלופין, במידה ובגמר הפרויקט הייתה חריגה מהתקרה הקבועה בחוק, אזי יהיה עורך הדין אחראי להחזר המס.

"אין ספק כי המתווה החדש המוצע בא לענות על הדרישות שהועברו אלינו – הצבת גורם אחראי על התנהלות קבוצת הרכישה ותפעולה מול רשות המיסים", מסביר יו"ר פורום ארגון קבוצות הרכישה ישראל זעירא, "לאור "כניעתנו" לדרישות שניתנו לנו, לא ברור מדוע גם הצעה זו נדחית על-ידי רשות המיסים והאוצר, שהרי אנו מעניקים כמעט את כל התנאים החלים על קבלנים".

"ללא ספק הצעת חוק המע"מ במתכונתה הנוכחית מפלה לרעה רוכשי דירות מגורים שבחרו לקנות דירה דרך קבוצת רכישה ומעניקה את ההטבה רק למי שרכשו דירה מקבלנים. אי החלת הטבת המע"מ על קבוצות הרכישה ודחיית ההצעה האחרונה שהועברה, מעלה טעם רע בהתנהלות כל הגורמים הרלוונטיים היוצרים באמצעות החוק מונופול בידיהם של הקבלנים".

"אם בתחילת הדרך נראה היה כי יש עם מי לדבר", ממשיך זעירא, "היום אני יכול לומר שכל המגעים שהתקיימו מול כל הגורמים ואורי שני בראשם, היו סרק, ללא כל כוונה כנה ואמיתית לשלב את קבוצות הרכישה בהטבת המע"מ. נעשה ניסיון ליצור בקרבנו תחושת אמפטיה, אבל בינה לבין המציאות אין דבר".

לדברי חבר ועד פורום ארגון קבוצת הרכישה מוטי פלד, "התנהלות האוצר וראשות המיסים בהכללת קבוצות הרכיש הינה לא פחות משערורייה, זאת לאחר שהתייחסנו בצורה עניינית לכל בקשותיהם".

בהתייחס להערכות שנשמעו בעבר לדביר מאת יו"ר אגף התקציבים באוצר ערן ניצן לפיהן הכללת קבוצות הרכישה משמעה תוספת של כחצי מיליארד שקל אומר פלד, כי "הערכת מצב זו שגויה במקרה הטוב ושקרית במקרה הרע. רוכש בקבוצה אינו דורש תוספת תקציבית מיוחדת אלא נהנה מהתקציב שהועמד לכלל הציבור, אלא שבמקום לרכוש דירה מקבלן הציבור מתארגן באמצעות קבוצות רכישה. הערכות שגויות אלה מטעות את הציבור, את חברי הכנסת ויוצרות מצג שווא. בהתנגדות הגורפת לקבוצות הרכישה, נוצר מצב כי האוצר מגן על סקטור עשיר וכוחני ובמקום שיפעל להורדת המחירים הוא מנציח העדר תחרות אמיתית בענף ומתן כח להתאחדות בוני הארץ".