חיילים
חיילים דובר צה"ל

יורים בתוך הנגמ"ש. קצינים וחיילים בשירות מילואים ביחידת 8200 של חיל המודיעין חתמו על מכתב סרבנות, בו הם קובלים על פגיעה באוכלוסיה הפלסטינית כחלק משירותם ביחידה היוקרתית.

"קיימת תפיסה שהשירות בחיל המודיעין נטול דילמות מוסריות ותורם אך ורק לצמצום האלימות והפגיעה בחפים מפשע", כתבו המילואימניקים לרמטכ''ל. "אולם במהלך השירות הצבאי למדנו כי המודיעין הוא חלק בלתי נפרד מהשליטה הצבאית בשטחים''.

לדבריהם האוכלוסייה הפלסטינית הנתונה תחת משטר צבאי חשופה לחלוטין לריגול ולמעקב של המודיעין הישראלי. "בניגוד לאזרחים ישראלים או לאזרחי מדינות אחרות, אין פיקוח על שיטות האיסוף, המעקב והשימוש במידע המודיעיני ביחס לפלסטינים, בין שהם מעורבים באלימות ובין שלא".

"המודיעין מאפשר שליטה מתמשכת על מיליוני אנשים, פיקוח מעמיק וחודרני ופלישה לרוב תחומי החיים. כל אלה לא מאפשרים חיים נורמליים, מתדלקים עוד אלימות ומרחיקים את סיום הסכסוך", טוענים החותמים, פעילי שמאל קיצוני.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "יחידה 8200 פועלת מיום הקמתה לאיסוף מודיעין, המאפשר לצה"ל ולגופי הביטחון למלא את משימותיהם ומסייע מדי יום בהגנה על אזרחי מדינת ישראל. היחידה פועלת באמצעים מגוונים ובזירות רבות, תוך הפעלת שיטות וכללים המכוונים לצורכי המודיעין ולצרכיו בלבד.

"המשרתים ביחידה מוכשרים לאחר תהליך איתור קפדני, בהכשרה שאין לא אח ורע בקהילת המודיעין בארץ ובעולם, במהלכה מוטמע בתכנים הנלמדים דגש מיוחד על תחומי האתיקה, המוסר ונוהלי העבודה. הללו מיושמים הלכה למעשה במהלך שירותים של החיילים והקצינים ביחידה, ואלו זוכים לבקרה מתמדת של מפקדים בדרגות שונות.

לאורך השנים, ובשנים האחרונות במיוחד, זוכה היחידה להערכה יום-יומית, שפעמים רבות באה לידי ביטוי באותות הערכה, צל"שים ופרסי ביטחון ישראל. פניית החתומים לכאורה על מכתב זה לכלי התקשורת, בטרם הפנו טענותיהם אל מפקדיהם או אל הגורמים הרלוונטיים בצה"ל, תמוהה ומעלה ספק באשר לרצינות הטענות. באשר לטענות הנוגעות לפגיעה בחפים מפשע, הרי שתהליך אישור המטרות בצה"ל הוא ארוך וקפדני ומביא בחשבון גם את נושא הבלתי מעורבים".