חייל מיחידת 8200 באימון
חייל מיחידת 8200 באימון פלאש 90

בראיון ליומן ערוץ 7 מספר א', קצין מילואים ביחידה 8200, על התחושות הקשות העוברות עליו ועל חבריו ביחידה לנוכח סערת מכתב הסרבנים.

בראשית דבריו מציין א' את ייחודה של היחידה ושל המשרתים בה כאנשים שאינם חפצים באור הזרקורים ואף בני משפחותיהם אינם יודעים מה באמת נעשה בה. דווקא משום כך מתחדד הקושי של חיילי וקציני היחידה האמונים על שמירת סודיות וחשאיות להתמודד מול הפרסום הבוטה שמכתים את שמם.

לדברי א' התחושה היא שקבוצה קטנה שגודלה פחות ממחלקה ביחידה מוציאה שם רע לקצינים וחיילים איכותיים בעוד הם עצמם אינם יכולים להיחשף בתקשורת ולהציג את עבודת הקודש שהם עושים בשירותם.

א' מציין בדבריו כי גם מכתב הנגד שעליו חתמו כמאתיים מחיילי וקציני היחידה בעבר ובהווה אינו מבטא את תחושותיהם ואת ההיענות הרבה של רבים אחרים המבקשים לתמוך בהם, ואת העובדה שפעילותם ביחידה הפוכה לחלוטין לזו המצטיירת במכתב הסרבנים. "חיילי היחידה עושים עבודת קודש שאי אפשר לפרט אותה", הוא אומר.

במעט שהוא כן יכול לחלוק עם הציבור מספר א' כי פעילות היחידה עוסקת בכל מה שנע על אותות ותקשורת, כדבריו. אופי כזה של פעילות מגיע מטבע הדברים גם לחייה הפרטיים של האוכלוסייה הפלשתינית ואכן קיימות האזנות כפי שידוע לכל. עבודה זו מתפרשת על ידי קבוצה קטנה כפגיעה בזכויות האדם, אך יש להפנים את החובה הצבאית לסכל פיגועים המגיעים לא פעם מתוך האוכלוסייה האזרחית.

"בין נקיפות מצפון לבין ירייה ברגליים יש מרחק גדול", אומר א' הקובע כי ביחידה רוב מוחלט של החיילים והקצינים מאמינים בנחיצות הפעילות שלהם וביכולת לפעולה.

באשר לחשש שמא הכשרת אנשי היחידה אינה כוללת שיח ערכי המבהיר את חשיבות הפעילות בשורותיה, אומר א' כי ההכשרה מצוינת אך בכל ארגז תפוחים ישנו תפוח רקוב בצורה כזו או אחרת ותפוח זה נכון להכפיש את העשייה שלו עצמו ודווקא הכפשה זו תזכה לתשומת לב ציבורית ולכותרות שכן האחרים אינם יכולים להתבטא כפי שהיו רוצים. "כשהתקשורת כולה נותנת חשיפה רחבה כל כך אין לנו יכולת להתגבר על המתרחש", הוא מוסיף.

בדבריו מעלה א' חשש נוסף סביב השפעת מכתב הסרבנים לגיוס ליחידה. לטעמו קיים חשש שצעירים מוכשרים יחששו להצטרף לשורותיה של היחידה שכה מעט ידוע עליה וכעת היא זוכה למתקפה שכזו. לצעירים אלה הוא מזכיר שמדובר ביחידה מעוטרת ורבת זכויות, יחידה שהשתיקה יפה לעשייה שבה ולמתחבטים הוא ממליץ שלא להתרשם מהכותרות והכתבות אלא לברר באופן אישי עם אי מי ממכריהם על הפעילות האמתית שביחידה.