היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הגיש היום לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בקשה נוספת להארכת השעייתו של ראש העיר נצרת עילית, שמעון גפסו.

בבקשה הנוכחית מבקש וינשטיין כי ההשעיה תהיה תקפה עד מתן פסק דין סופי, שכן ההערכה היא שפסק הדין יינתן תוך חודשים ספורים.

לטענת היועמ"ש יש לקבוע את תקופת ההשעיה עד למתן פסק הדין הסופי, ולא לחודשים ספורים בלבד, וזאת על מנת להימנע מבקשות חוזרות ונשנות לוועדה, וכן הגברת ודאות תקופת ההשעיה והשלכותיה על תפקוד הרשות המקומית.

כזכור, בחודש יולי 2014 החליטה הועדה, בעקבות בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה, להשעות את גפסו לתקופה של שלושה חודשים ולהטיל עליו כל ההגבלות שנקבעו בהחלטתה הקודמת, שעליהן התווספה גם ההגבלה מכהונה בוועדות התכנון והבנייה.

הבקשה הנוכחית להארכת תקופת ההשעיה מוגשת מאחר שההליך הפלילי טרם הסתיים. זאת, עקב החלטת ביהמ"ש להיעתר להוספת מועדים לשמיעת הוכחות לבקשת בא כוחו של גפסו, שבעקבותיה חל עיכוב במתן פסק הדין.

קביעת המועדים הנוספים לא הייתה ידועה במועד הדיון בוועדה ומהווה טעם המצדיק הארכת ההשעיה לאור החלטת הוועדה הקודמת לפיה "גם בלא הגשת כתב האישום השני, בנסיבות הקיימות נכון וראוי יהיה להאריך את ההשעיה שנקבעה עד לסיום ההליך המשפטי ומתן פסק הדין".