ראש הממשלה הבא

עם ישראל ראוי למנהיג שמחובר הרבה יותר לתורה ולארץ מאשר בנימין נתניהו

יעקב כ"ץ (כצל'ה) , כ"ג באלול תשע"ד

ראש הממשלה הבא       -ערוץ 7
יעקב כ"ץ (כצל'ה)
צילום: פלאש 90

אנחנו מאמינים בני מאמינים, וככאלה אנו מבינים שאם ראש ממשלת ישראל בשנים האחרונות הוא בנימין נתניהו, מה' יצא הדבר. וכל מאן דעביד רחמנא - לטב עביד, וגם זו לטובה.

זה שנים רבות שראש הממשלה נתניהו ממשיך להחזיק בפועל בקרנות המזבח של הסכמי אוסלו, מאפשר לערבים תושבי הארץ להמשיך בהתנהגותם האלימה, בשריפת יערות, בזריקות אבנים, באלימות בכבישים, כאשר היסוד לכך הוא יחס של התנצלות הנובע מחוסר ביטחונו בזכותנו על הארץ.

מצבה של האומה הישראלית יהודית בארץ ישראל היום חזק וטוב שבעתיים מבעבר. בכמות הנושקת לשבעה מיליון יהודים, וגם באיכות - בריבוי לומדי התורה, בתעשייה, בבנייה, בחקלאות, בצבא, בתקשורת ועוד. ורבים המשלבים את לימוד התורה עם העבודה המעשית. כך ראוי לה לארץ ישראל, ארץ הקודש, בשיבת בניה אליה בשאיפה לשלמות בכל התחומים הנזכרים לעיל.

נתניהו ממשיך בהצהרות על שתי מדינות לשני עמים בין הים לירדן, בעוד רוב העם בישראל מתנגד לכך באופן מוחלט.

מכאן, זכותו וחובתו של הציבור הדתי-לאומי לחפש ולשאוף "לאיש על העדה".

מנהיג, מורה דרך, ראש ממשלה שינהיג את העם בהתקדמותו, שבהופעתו בתוך ישראל ומחוצה לו ייצג את מדינת ישראל ואת העם היושב בציון בכבוד, בגבורה, בחוכמה, בתעוזה ובנעימות.

מנהיג שיאמר באופן גלוי ונמרץ שארץ ישראל שייכת לעם ישראל מקדמת דנא, וזכותה וחובתה של האומה הישראלית השבה לארצה לבנותה בכל חלקיה כבני חורין, וכראש הממשלה יעשה כל שביכולתו שהארץ תיבנה בכל מרחביה, בחופש ובביטחון.

מנהיג שבהופעתו ובתכונותיו הפנימיות ייצג את עם ישראל במסורתו מדורי דורות. דיבוריו, הנהגותיו, החלטותיו, ייתמכו על יסודות מסורת ישראל סבא באהבתו את תורת ישראל הישנה נושנה ובמסירות נפש על מסורת זו.

מנהיג שיקרא ליהודי העולם לשוב לארץ מכורתנו ולהשתלב בבנייה, בחינוך ובהגנה, ולהבין שזו זכותו של הדור הזה לבניין הדורות הבאים. כשראש ממשלה כזה יקרא קריאה זו יחוש העם אשר עודנו בגלות שהמנהיג הקורא לעלייה לארץ ישראל אכן מאמין שיהודי העולם חייבים לשוב לארצם.

מנהיג שבהליכותיו עם אלוקיו והבריות ישאף לנקיות ולטהרה.

מנהיג שיקרא לאנשי הליכוד הקרובים אלינו כל כך להידמות לציבור הדתי-לאומי - אבן הראשה, עמוד התווך של הציבוריות הישראלית, האוחז בהנהגותיו של דוד המלך באהבת התורה ובמסירות נפש על הצבא והארץ, ולא ישאף להפוך את הציבור הנפלא שלנו לליכוד ב'.

ובע"ה נעשה ונצליח.