יאיר לפיד
יאיר לפידפלאש 90

על רקע הקיצוץ בתקציב המדינה, רבני מכון כת"ר לכלכלה על פי התורה בשיתוף פורום ''חותם'' מוציאים נייר עמדה שמדגיש כי על פי הלכה אין לקדם את חוק אפס מע"מ - תכנית הדגל של שר האוצר יאיר לפיד.

על פי חוות הדעת של מכון כת"ר החבר בפורום חותם שמאגד את מכוני התורה וההלכה המובילים בציבוריות הישראלית, מחויבות השלטון היא שאמורה לקבוע את סדר העדיפויות התקציבי.

לפיכך מדגישים במכון כי סדר עדיפויות שאינו תואם את תפקיד השלטון אינו תואם את ההלכה. "אחת מנקודות המחלוקת שעולה בימים אלה לסדר היום הציבורי, זה חוק מע"מ אפס. על פי ההלכה אין זה מתפקיד השלטון לספק דיור לכלל האזרחים, אלא רק לאלו שאינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לדיור מינימאלי בקניה או בשכירות", נכתב בנייר העמדה.

"ההצעה לאיפוס המע"מ על דירה ראשונה אינה לוקחת בחשבון את מצבו הכלכלי של האזרח וגם אינה מצטמצמת לדיור מינימאלי בלבד, ועל כן ודאי שלא ניתן לראותה כחלק ממצוות הצדקה הציבורית. יש מקום להפעלת התכנית, כחלק מחובתו של השלטון לניהול מדיניות כלכלית, רק אם קיים סיכוי סביר שתכנית זו תביא להורדת כלל מחירי הדיור בארץ, אלא שלדעת מומחי הכלכלה הסיכוי לכך קלוש ביותר".

לפיכך, מדגישים בנייר העמדה כי המסקנה העולה היא שאין להפעיל את תכנית מע"מ אפס אשר תפגע באופן משמעותי בהכנסות המדינה וניתן להניח שלא תביא לירידת כלל מחירי הדיור בארץ.

"אנו מבינים את הצורך של המדינה לקצץ בתקציב, אבל מה שחשוב זה להבחין בין עניינים שהמדינה מחויבת בהם על פי הלכה לאלה שאינה מחויבת בהם", מסביר הרב שלמה אישון, ראש מכון כת''ר.

"הקיצוץ צריך לחול על הסעיפים שבהם המדינה אינה חייבת. אוכלוסיית היעד של חוק מע"מ אפס אינה הציבור החלש, אליו המדינה מחויבת על פי הלכה, אלא אוכלוסיות אחרות וחזקות יותר. לכן, קידום חוק זה תוך כדי קיצוץ לחלשים, סותר את ההלכה. חשוב שסדר העדיפויות של המדינה יעמיד את החלשים יותר בראש הרשימה, והם יהיו האחרונים שיספגו קיצוץ", מדגיש הרב אישון.