קול ישראל
קול ישראלצילום: ועד עיתונאי הרדיו בתל אביב

לפני כשבוע עתרו עובדי "קול ישראל" לבג"ץ בבקשה לבטל את הסעיפים בחוק השידור הציבורי הפוגעים בזכויות העובדים, ובראשם הפיטורין הגורפים של עובדי הרשות.

בעתירה ביקשו שינתן צו ביניים האוסר על פגיעה בעובדים בזמן שהעתירה תלויה ועומדת. בית המשפט העליון הורה למדינה להשיב לעתירה עד מחר (שלישי).

יחד עם זאת, במקביל לגיבוש עמדת המדינה, התברר כי האוצר וכונס הנכסים הרשמי מבקשים לפעול לניוד כל עובדי קול ישראל העובדים בתל אביב לירושלים, וזאת על מנת למכור את הנכס בתל אביב ולמנוע את התנגדות העובדים. הפגישה בנושא התקיימה היום, 22.9.2014, פחות מיממה לפני המועד שנקבע על ידי בג"ץ להגשת תגובת המדינה.

עובדי קול ישראל המעורבים בעתירה פנו באמצעות בא-כוחם, עו"ד חגי קלעי, לפרקליטות המדינה בדרישת דחופה לבטל את הפגישה או להקפיא כל החלטה המתקבלת במסגרתה עד שבג"ץ יכריע בבקשה לצו ביניים. כמו כן דרשו כי המדינה תדווח לבית המשפט על כלל המהלכים המתקיימים שעלולים לפגוע בזכויות העובדים.

העובדים מזכירים, כי בעבר ביקש האוצר למכור את המתקן בתל אביב, אך המהלך בוטל לאחר שבית הדין לעבודה מצא שהוא נעשה בחופזה, ללא כדאיות כלכלית, ללא בחינת החלופות הראויות ותוך פגיעה קשה בתנאי העבודה של העובדים.

עו"ד חגי קלעי, המייצג את העותרים מסר כי: "מדובר בשיטת פעולה לא ראויה, במסגרתה מבקש משרד האוצר לקבוע עובדות בשטח טרם החלטתו של בית המשפט העליון בעתירה, ובכך להציב את בית המשפט בעמדה קשה יותר וליצור 'עלויות' להכרעה לטובת העותרים. למרבה הצער, זהו אינו ההליך הראשון שבו פועל משרד האוצר בדרך זו. אנו מקווים כי פרקליטות המדינה תפעל להבטיח כי החלטות בית המשפט יכובדו לא רק כלשונן אלא אף כרוחן, וכי לא ינקטו כל צעדים אשר יפגעו ביכולתו של בית המשפט העליון לתת סעד משמעותי בהליך".