מתחילים שנה. עיריית תל אביב נערכת
מתחילים שנה. עיריית תל אביב נערכתפלאש 90

רבה של מעלה אדומים, הרב מרדכי נגארי, אומר לערוץ 7, כי עם ישראל נכנס לשנה החדשה עם זכויות רבות, "שנת תשע"ה תהיה שנת תשועה, הקב"ה ישעה לתפילתנו. גמילות החסד, האהבה והאחדות שהתגלו בעם הזה במהלך צוק איתן, זה מעורר הרבה זכויות לעם ישראל למעלה, ומעל הכול מסירות הנפש של החיילים".

לדבריו שוב התברר כי למרות שיש גורמים שנלחמים בתורת ישראל, נשמת העם קשורה לשורשים, "אתה רואה שהעם בריא בנפשו, נשמת ישראל קשורה לשורשים, וזה שיש פוליטיקאים ושופטים שמנותקים מרוח עם ישראל, זה קשה וכואב, אבל צריכים לשאוב עידוד רב מזה שנפש העם נמצאת בשורשים".

הרב נגארי מציין כי החיבור השנה בין שני ימי ראש השנה לשבת שובה, הוא חיבור מופלא, "אני מקווה שכולם יהיו בבתי הכנסת ובסעודות המשפחתיות, ומתוך הימים הגדולים של ראש השנה, תקיעת השופר והתפילות ומנהג החסידים לסיים את ספר תהילים ביומיים האלה, מתוך העומס הרוחני החיובי הזה, נכנסים לשבת שובה שזה דבר גדול מאוד. מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל שראש השנה זה יום ההילולא של אביו המקובל האלוקי רבי סלמן אליהו היה אומר תמיד שישנם חטאים ועוונות שאין עליהם כפרה בעולם הזה, אבל זה נוגע לחו"ל אבל בארץ ישראל ביחד עם שמירת שבת, מוחלים לו, ובפרט שבת שובה, אם נכנסים מתוך ימי הדין לשבת וממלאים אותה בתוכן רוחני, אז שומר השבת מחול לו.

"נקווה שבשנה הבאה כולם יחזור למקוריות ולשורשים. לצערנו יש כמה גורמים שמנסים להכניס כל מיני חוקים שלא על פי רוח ישראל סבא, להכניס גויים לארץ ישראל, להחליש את הרבנות אבל אנחנו רוצים ושואפים להמשיך את הישן המקובל מדורי דורות".