כסף
כסףפלאש90'

בית הדין האזורי לעבודה בת"א קבע כי חברת הוט מובייל הפרה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים באמצעות שורה של פעולות שנועדו לפגוע בחירות ההתארגנות של עובדיה.

כמו כן, קבע בית הדין כי הוט מובייל, חברת הסלולר של קבוצת 'הוט' שהיתה ידועה בעבר כ'מירס', היא "יחידת מיקוח" נפרדת לעניין חוק הסכמים קיבוציים.

השופטת נטע רות כתבה בהחלטתה כי "נוכח תנאי התחרות הקשה בהם פועלת הוט מובייל ואופי השוק, פגיעה בזכות ההתארגנות של עובדיה עלולה לפגוע באופן עקיף במימוש זכות ההתארגנות של עובדים ביחידות מיקוח אחרות בקבוצת הוט ובזכות ההתארגנות של עובדים בחברות סלולר מתחרות".

בית הדין קבע, כי הוט מובייל תפצה את ההסתדרות בסכום של מיליון ש"ח, תוך שהוא מביע תקווה כי סכום הפיצוי לא יהפוך ל"ניצחון פירוס" של ההסתדרות, שימנע מו"מ יעיל בין הצדדים.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, בירך היום על החלטת בית הדין ואמר: "זהו יום חג להתארגנות העובדים ויש בכך מסר ברור לחשיבות החברתית של התאגדות עובדים בישראל. ההסתדרות תמשיך לעמוד לצדו של כל עובד מתארגן אשר מבקש לממש את זכויותיו".

ההחלטה היום, מגיעה ארבעה חודשים לאחר פניית ההסתדרות לבית הדין האזורי לעבודה בת"א. נזכיר כי ההסתדרות ביקשה להכיר בהוט מובייל כיחידת מיקוח עצמאית ולחייב את הנהלת החברה לפתוח במשא ומתן עם ההסתדרות.

בנוסף, ההסתדרות דרשה לחייב את הוט מובייל בתשלום פיצויים בגין ההפרות החמורות שביצעה כנגד חופש ההתארגנות של עובדיה.