היועמ"ש נגד מנהלת השירות הלאומי

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ביטלה את החלטת שר שלום ג'רבי להפסיק את השירות הלאומי בארגון "בצלם".

עדו בן פורת , ו' בתשרי תשע"ה

לא חושש.ג'רבי
לא חושש.ג'רבי
פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר, קובעת כי החלטתו של מנכ"ל הרשות לשירות לאומי-אזרחי להפסיק את אישור ארגון "בצלם" כגוף הרשאי להפעיל מתנדבים במסגרת השירות, בטלה בשל שורה של פגמים פרוצדורליים שנפלו בה.

בחוות דעת שכתבה זילבר, לאחר שערכה דיון בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים, נאמר כי למנכ"ל הרשות סמכות עקרונית לשלול הכרה בגוף מטעמים מסוימים, אולם ככל כשעילת השלילה נסמכת על הטעם שמדובר בארגון שמסית לאלימות או תומך בפעולות טרור, הדבר חייב להיעשות על יסוד תשתית ראייתית מחמירה במיוחד, במקרים קיצוניים בלבד, ובאופן כולל ושוויוני.

''החלטת המנכ"ל בעניין "בצלם" לא עמדה בדרישה זו'', קובעת זילבר, ''באשר המצע העובדתי שהציג אינו מבסס את המסקנה כי תחום השירות של העמותה, ובפרט אופי הפעילות של מתנדב השירות הלאומי בה, השתנו. גם מטעם זה נקבע בחוות הדעת כי דין החלטת המנכ"ל להתבטל''.

"שימוש בסמכויות אדמיניסטרטיביות שמוביל לתוצאה קשה של שלילת הכרה בגוף על יסוד תשתית עובדתית דלה ונקודתית", נקבע עוד בחוות הדעת, "פותח פתח מסוכן לפוליטיזציה של רשות השירות הלאומי-אזרחי, העלולה להשתמש בסמכויותיה כדי לשלול הכרה רק מגופים מסוימים, תוך השתת תג מחיר כלכלי וציבורי רק על ביטויים שנויים במחלוקת מקצה אחד של הקשת הפוליטית".

בסוף חוות הדעת מדגישה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, כי אין לפרש את החלטתה כהזדהות עם ארגון "בצלם", עם מטרותיו, תכניו או האג'נדה המקודמת על ידו. "ביטול החלטת המנכ"ל היא תוצאה מתחייבת הנובעת מהפגמים שנפלו בקבלת ההחלטה בענייננו, בדומה לבטלות החלטה כאמור שהייתה מתקבלת באותו האופן בעניינו של כל גוף אחר... יהא זה מהשמאל או מהימין, שנוי במחלוקת ציבורית או הממוקם דווקא בלב הקונצנזוס".