מחיר הבקבוקים
מחיר הבקבוקים פלאש 90

פשרה בייצוגית: חברת יקב הגליל יוסף גולד ובניו בע"מ, יצרנית הארק המוכר "עלית הארק", תפצה את לקוחותיה בהטבה בשווי 1,260,000 ש''ח.

כך נקבע בהסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה נגדה בטענה כי בניגוד לדין נמנעה מלציין את סכום הפיקדון ע"ס 2.40 ש''ח הנגבה על מכלי משקה הארק אותם שיווקה.

ההסכם אושר ע"י שופט ביהמ"ש מחוזי מרכז, פרופ' עופר גרוסקופף.

בבקשה לאישור תביעה כייצוגית שהוגשה ע"י ז'ק כהן-חללה, באמצעות עורכי הדין יעקב ג'קי בובליל ושרגא צייגר, נטען כי בניגוד לחובתה כיצרנית נמנעה גולד מלציין על גבי מיכלי משקה הארק מתוצרתה את סכום הפיקדון הנגבה עבורם (2.40 ₪), סכום שהיה גבוה פי 8 מהפיקדון המינימאלי שהינו סך של 30 אג'.

בכך, טען כהן, הפרה גולד את חובתה החוקית והטעתה רבים מלקוחותיה וכתוצאה מכך רבים מהם לא טרחו להשיב את מיכלי המשקה הריקים לבתי העסק ובכך נגרם להם נזק כספי. כהן ביקש כי בית המשפט יאכוף על גולד את סימון בקבוקיה כנדרש בחוק הפקדון ויפסוק פיצוי לצרכנים שנפגעו.

בתגובה לבקשה טענה גולד כי היא מפעילה מנגנון איסוף וולונטרי של בקבוקי המשקה מתוצרתה לצורך שימוש חוזר, משך שנים רבות טרם חקיקת חוק הפקדון, וכי כתוצאה מכך סברה כי הוראות החוק אינן חלות על הבקבוקים מתוצרתה.

עוד טענה החברה כי שיעור האיסוף של בקבוקי המשקה מתוצרתה הוא 90% וכי כתוצאה ממנגנון האיסוף הוולונטרי האמור, צרכני המוצרים שלה מודעים לדמי הפיקדון הנגבים מהם, ובנסיבות אלו העדר הסימון כנדרש עפ"י חוק הפיקדון לא הניב לה כל רווח ולא הסב נזק לצרכנים.

מנגד, טען כהן כי שיעורי האיסוף הגבוהים הנטענים נובעים מפעילותם של "אספנים מקצועיים" שניצלו את חוסר הידיעה של ציבור הצרכנים בכל הנוגע לגובה הפיקדון על בקבוקי עלית הארק.

השופט, פרופ' עופר גרוסקופף, אישר את הסכם הפשרה בין הצדדים בו צוין כי הסעד הראשון שהתבקש ע"י המבקש במסגרת בקשת האישור התממש בהודעת גולד לפיה הצהירה כי החל מיום 20.2.14 החלה לסמן את מכלי המשקה מתוצרתה כנדרש בחוק הפקדון וכי היא תמשיך לעשות כן בעתיד.

עוד הצהירה חברת גולד כי השקיעה סכום המוערך על ידה בסך של כ-3,200,000 ₪ לצורך החלפת התוויות על בקבוקי המשקה המצויים במלאים שבשליטתה.

בנוסף לעניין הפיצוי התחייבה גולד למתן הטבה לציבור צרכני בקבוקי המשקה מתוצרתה, החל ביום 1.1.15 בדמות כוסות שיצורפו לבקבוקים, אשר, עלויות מתן ההטבה מבחינתה תהיינה שקולות ל1,260,000 ₪ (לא כולל מע"מ על רכישת הכוסות). השופט גרוסקופף פסק גם סך כולל של 180,000 ₪ כגמול למבקש ולבאי כח המייצגים.

מצאתם טעות בכתבה או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו