הוועדה המיוחדת להשעיית ראשי רשויות, בראשות השופט בדימוס משה גל, החליטה להאריך את השעיית ראש עיריית נצרת עילית, שמעון גפסו, לתקופה נוספת של חמישה חודשים, או עד למתן פסק הדין, לפי המוקדם.

ההחלטה הינה בהמשך להחלטתה הקודמת של הוועדה להשעייתו ומכיוון שההליכים המשפטיים בעניינו של גפסו טרם הסתיימו.

בכך דחתה הועדה את בקשת היועץ המשפטי לממשלה , יהודה וינשטיין, אשר הוגשה לועדה במחצית חודש ספטמבר האחרון.

נזכיר כי בבקשה שהוגשה על ידי וינשטיין, הוא ביקש כי ההשעיה תהיה תקפה עד מתן פסק דין סופי, שכן ההערכה היא שפסק הדין יינתן תוך חודשים ספורים.

לטענת היועמ"ש יש לקבוע את תקופת ההשעיה עד למתן פסק הדין הסופי, ולא לחודשים ספורים בלבד, וזאת על מנת להימנע מבקשות חוזרות ונשנות לוועדה, וכן בכדי להגביר את הודאות בתקופת ההשעיה לאור השלכותיה על תפקוד הרשות המקומית.