9/11 World Trade Center
9/11 World Trade Center Reuters

האנטישמיות כלפי יהודים מתרחבת בארה"ב: כרזות בעלות אופי אנטישמי חולקו במהלך סוף השבוע האחרון בקמפוס סנטה ברברה באוניברסיטת קליפורניה. בכרזות נאמר כי היהודים היו אחראים לפיגועי הטרור ב-11 בפטמבר.

העלון, עליו התנוסס מגן דוד כחול, הפנה את קוראיו הסטודנטים לעיין ו"ללמוד בעצמך", כלשון מחברי העלון, על ידי ביקור באתרי אינטרנט הטוענים שמדינת ישראל עמדה מאחורי פיגועי הטרור במנהטן שבהם נהרגו כמעט 3,000 בני אדם.

מחברי העלון אף העניקו המלצות להשתלת מילים במנוע החיפוש 'גוגל'. "חפשו נושאים כגון "9/11 היה המוסד", נכתב.

בתגובה, הגרעין היהודי בקמפוס אסף את הפליירים הפוגעניים.