הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרןשלומי שלמוני

מועצת הרבנות הראשית תאלץ להכריע עד יום א' הקרוב האם לאשר את תעודת הכושר של הרב אריה שטרן לכהן כרב עיר ובכך לאפשר את התמודדותו על תפקיד רבה הראשי של ירושלים, בבחירות שיתקיימו בעוד שבועיים בדיוק.

נזכיר כי עסקנים חרדים טענו שתעודת הכושר של הרב שטרן לכהן כרב עיר פגומה מאחר שניתנה על בסיס בחינות בעל-פה. הם פנו באמצעות עורך דין ליועץ המשפטי לממשלה שהורה לאשרר מחדש את תעודתו. 

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים אזרחיים, עו"ד ארז קמיניץ, שיגר מכתב לרב הראשי הרב דוד לאו ולמזכיר מועצת הרבנות הראשית הרב רפאל פרנק, בו נאמר כי "יש לקיים את הדיון ולקבל החלטה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום י''ח בתשרי, 12.10.14. נוכח צוק העיתים ניתן לאפשר בנסיבות שנוצרו גם החלטה באמצעות משאל טלפוני''.

"לאור בחינת מכלול הטענות, נראה כי לאור הנסיבות המיוחדות שבמקרה זה ונוכח הסתמכות הרב אריה שטרן על תעודת הכושר שניתה לו על ידי מועצת הרבנות הראשית עליה חתומים הרבנים הראשיים לשעבר, ולמען הסר ספק, על מועצת הרבנות הראשית לשוב ולדון ולקבל החלטה בעניינו של הרב שטרן וזאת לעניין היותו 'גדול בתורה' בהתאם לתקנות", כתב קמיניץ'.