קרנית פלוג
קרנית פלוג צילום: פלאש 90

בנק ישראל מפרסם הערב (שלישי) את התייחסותו להצעת התקציב עליה אמורה הממשלה להצביע בהמשך הערב.

בבנק ישראל מציינים, כי "יעד הגירעון המוצג בהצעת התקציב אשר הונחה היום בפני הממשלה, הנו 3.4 אחוזי תוצר, גבוה בהשוואה ליעד הקיים של 2.5 אחוזי תוצר, ואינו מאפשר את המשך הפחתתו של יחס החוב בתוצר".

עוד מציינים בבנק, כי על פי אומדני בנק ישראל הגרעון המגולם בהצעת התקציב ל-2015 גבוה יותר וצפוי להסתכם ב-3.6 אחוזי תוצר; פער שנובע מאומדן יתר של הכנסות ממיסים.

בבנק ישראל מוסיפים עוד, כי קיימת אי ודאות לגבי המימוש של חלק מהצעדים אשר נועדו להבטיח את הגירעון המוצע. בנוסף, חלק מצעדים אלה אינם משקפים בצורה מלאה את השפעתם על החבות העתידית של הממשלה.

בבנק מעריכים, כי משמעות חלק מהצעדים בהם נוקטת הממשלה היא דחיה של הגירעון, ולכן על הממשלה יהיה לנקוט בצעדים חדים, הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות, על מנת לעמוד בהתחייבות להעמיד את הגרעון על 2.75 אחוזי תוצר בשנת 2016.

"על רקע השינויים התכופים בתוואי הגירעון שאליו התחייבה הממשלה ובכלל זה העלאת התקרה בתקציב המוצע, הערכת יתר של ההכנסות הצפויות, אופי הצעדים המוצעים, הסיכון באי מימוש חלק מהצעדים והסיכונים הנשקפים מאי הוודאות הכלכלית המקומית והגלובאלית העלולים להביא לחריגה נוספת מיעד הגירעון, קיים חשש שחריגה מהיעד תפגע באמינות המחויבות של הממשלה ליעדיה הפיסקליים", נאמר בהודעת הבנק.

בבנק מציינים עוד, כי לכך יכולות להיות השלכות על עלות המימון של החוב ועל מרחב התמרון של המדיניות לטפל בזעזועים בלתי צפויים.