ראש ישיבות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, מביע זעזוע עמוק מעצם הכוונה של מועצת הרבנות הראשית להתכנס מחר (ראשון) לדיון מיוחד באשרור תעודת הכושר לרבנות עיר של הרב אריה שטרן, מועמד הציונות הדתית לכהונת רבה הראשי של ירושלים.

בשיחה עם ערוץ 7 מזכיר הרב דרוקמן את השתלשלות האירועים שהובילו עד לצורך לקיים את הדיון המיוחד מחר. "כבר לפני כחמש שנים ביקש הרב שטרן תעודת כושר לרבנות עיר. לטעמי, הרב שטרן ראוי לתעודת כושר גם ללא בחינה כלשהי מדובר בתלמיד חכם עצום ויש בהלכה גדר מיוחד של תלמיד חכם. הרי כל כרכי 'ביאור הלכה' זה הוא. עם זאת, במועצת הרבנות הראשית הוחלט למנות וועדה של שלושה רבנים שיקיימו את הבחינה לרב שטרן".

הרב דרוקמן מזכיר כי הבחינה התקיימה ותעודת הכושר ניתנה חתומה על ידי הרבנים הראשיים. הרב מעיר כי היועץ המשפטי לממשלה טוען אומנם כי בחינת הכושר לרבנות נעשתה לרב שטרן בעל פה ולא בכתב כנדרש, אך זאת לא משום שהרב שטרן עצמו ביקש הקלה כלשהי, אלא משום שכך החליטו הבוחנים לעשות. "הרב לא ביקש זאת. זו הייתה תקלה שלהם".

היועץ המשפטי לממשלה, מזכיר הרב דרוקמן, ביקש ממועצת הרבנות הראשית לאשרר את תעודת הכושר משום אותה תקלה. "מבחינתו של היועץ היה מספיק משאל טלפוני של חברי מועצת הרבנות, ואכן משאל כזה החל. שלושת החברים הראשונים שנשאלו אשררו את תעודתו של הרב שטרן. ואולם, הרביעי שנשאל דרש לקיים דיון מחודש בנושא. אני לא מבין מה יש כאן לקיים דיון. כולי תמיהה. יש כאן אפילו חילול השם. הרי מה שנדרשת מועצת הרבנות הוא בסך הכול לאשרר את מה שנעשה לפני חמש שנים. מה השתנה מאז? יש לרב שטרן תעודה חתומה בידי הרבנים הראשיים".

"אינני מעלה בדעתי שמועצת הרבנות לא תאשרר את הכושר של הרב שטרן פה אחד, למרות שמספיק רק רוב קולות. מדובר באקט פורמאלי שבוודאי היה צריך להסתיים במשאל הטלפוני. נדהמתי לשמוע שאחד הרבנים הראשיים במועצה בכלל ביקש דיון נוסף של המועצה. אינני מבין מה יש כאן לדון. מה השתנה מלפני חמש שנים? אם משפטית יש צורך לאשרר היעלה על הדעת שמישהו לא יאשרר? זה יהיה חילול השם נורא. אינני מעלה על הדעת שמישהו ייקח חלק בחילול השם שכזה. על כולנו להרבות בקידוש ה' ולא חלילה להפך. אם יש מישהו שרוצה שמועמד אחר יבחר, זה בסדר, אבל בגלל זה לא לאשרר?".