לונדון לוחצת
לונדון לוחצתפלאש 90

ברוב של 274 תומכים מול 12 מתנגדים קורא הפרלמנט של בריטניה לממשלה הבריטית להכיר במדינה פלשתינית וללחוץ על ישראל להקים מדינה שכזו.

בהצבעה לא השתתפו חברי הממשלה הבריטית ותכליתה של ההצבעה היא להפעיל לחץ מהפרלמנט על הממשלה שם על מנת שזו תלחץ על ישראל. מעבר לכך ולאמירה ההצהרתית אין להצבעה משמעות של ממש.

ראש ממשלת בריטניה, דיוויד קמרון, הודיע דרך דוברו כי לא ישתתף בהצבעה וממשלתו תבחר את העיתוי הנכון להכריז על הכרה במדינה פלשתינית והיא תעשה זאת בשעה בה מהלך שכזה יהיה אכן מועיל לתהליך השלום במזרח התיכון.

מעבר לכך הודיע משרד החוץ הבריטי כי הוא רואה בהצבעה אירוע היכול לפגוע בהליך המדיני ולטעמה של ממשלת בריטניה הכרה במדינה הפלשתינית תהיה אך ורק לאחר מו"מ ובהסכמת שני הצדדים.