הרב דוד סתיו
הרב דוד סתיויוני קמפינסקי

הרב דוד סתיו, רבה של שוהם ומרבניו הבולטים של ארגון צוהר, פרסם קריאה לנשות היישוב שוהם לבוא ולהשתתף בריקודי שמחת תורה אך על פי כללי הצניעות.

"חג שמחת תורה הקרב ובא מעורר בכולנו רגשות שמחה וגיל ורבים מבקשים לחוש את שמחת החג ולבטאה בדרכים שונות. בשנים האחרונות קבלתי פניות לא מעטות מנשים החשות כי אין להם דרך ואפשרות לבטא את שמחתן באופן ראוי", כתב הרב סתיו במכתב שפורסם באתר 'קול חי'.

"על כן אני פונה אל צבור הגבאים להקצות שטח מכובד וראוי בו יתאפשר לחפצות לרקוד בהקפות לעשות כן בשמחה ובטוב לבב תוך הקפדה על כללי הצניעות המקובלים בהלכה בכלל ובבתי כנסת בפרט".

הרב סתיו מודע לרגישות העניין "בעבר הועלו מספר רעיונות בדבר האפשרות של הכנסת ספר תורה לריקודים אלה וכבר כתבתי על שאלה זו את תשובתי העקרונית שאמנם אין בכך איסור הלכתי אולם ראוי לכל קהילה כי תאמץ את דרכה בנושא בלי מחלוקת".

"יכולה להתקיים גם יוזמה לכבד כלות תורה ובראשית לצד החתנים הן במסגרת ה-'מי שברך' שנעשה אחרי העליה לתורה והן ברשות הנאמרת לחתנים ואין בכך כל פגם. אדרבה, כבר אמר ר' עקיבא שכל תורת תלמידיו של רחל היא".

בהתייחס לעליה לתורה לנשים אומר הרב סתיו כי "במספר קהילות, נשים בקשו לעלות לתורה. במכתב שנשלח על ידי לפני מספר שנים הובהרו כללי היסוד המאפשרים קריאה זו".

"1. אין אומרים ברכו את ה' המבורך וכן את הברכה שאחרי הקריאה. הברכה שלפניה נאמרת רק אם העולה לא אמרה ברכת התורה קודם לכן. 2. קריאה זו תיערך במקום בו אין גברים. גם בסוגיא זו יש להקפיד להימנע מכל מחלוקת בקהילה".