השופט נעם סולברג
השופט נעם סולברגפלאש 90

ניצחון למשרד לשירותי דת. שופטי בג"ץ, יורם דנציגר, נעם סולברג ואורי שוהם, דחו ביום שישי את עתירת ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים וד"ר אברהם חיים, נגד החלטות ועדת הבחירות לרבנות ירושלים.

השופטים דחו את הטענות נגד החלוקה שיצרה ועדת הבחירות בין בתי הכנסת הושנים על פי מגזרים, ואת הטענה לפיה מחלוקת בתי הכנסת נפקד מקומו של המגזר ה"מסורתי - כללי".

"עינינו הרואות, אפוא, הליך גלוי, מסודר ושיטתי. הסתמכות על תצהירי בתי הכנסת, היא סבירה, ולא היה צורך בשליחת נציגים מטעם ועדת הבחירות לכל בתי הכנסת בירושלים כדי שהם עצמם יִמְנו את המתפללים, שהיה בה, בנסיבות העניין, משום הכבדה ניכרת. לגבי אותם בתי כנסת שבהם עלה מספר המתפללים על מספר המקומות נעשתה בדיקה מיוחדת", ציין השופט סולברג בחוות הדעת העיקרית.

בנוגע לטענת קיפוח המגזר ה"דתי כללי" או ה"מסורתי כללי" ציין השופט סולברג, כי "אמנם אין זה מן הנמנע כי יש רבים, כפרטים, אשר רואים את עצמם ככאלה. ברם, לטענת ב"כ השר וועדת הבחירות, העותרים לא ביססו בראיות משכנעות את עצם קיומו של מגזר שכזה בהיקף של 37% כנטען. אכן, מכתבו הנ"ל של ד"ר מאיר בוזגלו אינו תחליף לחוות דעת".

בצעד שאיננו אופייני לבג"צים חתם השופט סולברג בפסיקת הוצאות, "אציע לחייב את העותרים בתשלום הוצאות למשיבים בסך של 20,000 ₪; מחציתם לשר ולוועדת הבחירות ומחציתם לעיריית ירושלים".