כביש 6. ארכיון
כביש 6. ארכיון פלאש 90

שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, ושר האוצר יאיר לפיד, חתמו על תקנות חדשות המוזילות את תעריפי החיוב בגין אי תשלום במועד של אגרת נסיעה בכביש 6, בשיעור ממוצע של עד 40%.

התקנות יכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות.

בהתאם ל"חוק כביש אגרה", רשאי שר התחבורה בהסכמת שר האוצר לקבוע את סכומי הפיצוי והחזר ההוצאות הקבועים בתוספת לתקנות, בהתאם להמלצות חברת כביש חוצה ישראל, הממונה מטעם המדינה על כביש 6.

כאשר חשבונית נסיעות בכביש 6 אינה משולמת במועד, שולחת חברת "דרך ארץ" זכיינית כביש 6, חשבונית הכוללת חיוב מיוחד בגין אי תשלום במועד.

חשבונית החיוב מחושבת על פי מספר הנסיעות שלא שולמו במועד, כפול אחד משלושת תעריפי החיוב שנקבעו.

על פי התעריפים החדשים, בשל אי פירעון חשבון ראשוני, יחויב הנהג בסכום של 14.16 שקלים, לעומת 18.88 שקלים כיום. כאשר קיים חשבון נוסף ראשון שלא שולם, תעריף החיוב יעמוד על 20.06 שקלים, במקום 38.94 שקלים כיום. כאשר קיימות שתי חשבוניות או יותר שלא שולמו במועד, יעמוד תעריף החיוב על 40.12 שקלים, לעומת 80.24 שקלים כיום.

מנתוני חברת "דרך ארץ" עולה כי בשנים האחרונות פחת מספר הנהגים שלא שילמו במועד את אגרת הנסיעה בכביש וכיום הוא עומד על כאחוז אחד בלבד, ממספר המשתמשים בכביש. בתקופה זאת, פחת גם מספר הפניות לוועדת הערר.

עוד עולה מהנתונים כי בשנה האחרונה, חלפו בכביש 6 כ-190 אלף כלי רכב ביממה ומספר המנויים הגיע למיליון ו-450 אלף כלי רכב. 85% מהנסיעות בכביש מתבצעות על ידי המנויים.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ, ציין כי הוזלת תעריפי החיוב בכביש 6 מבוצעת במסגרת השיפורים הרבים שבוצעו לאחרונה בכביש חוצה ישראל ובכללם הוספת נתיב שלישי ברוב הקטעים של הכביש, השלמת שני כבישי רוחב נוספים, כביש 7 וכביש 9 וביצוע שיפורים בטיחותיים שיאפשרו בקרוב להעלות את מהירות הנסיעה המרבית המותרת בכביש ל- 120 קמ"ש.

"נפח התנועה ההולך וגדל בכביש 6 עבר את כל התחזיות ומהווה ביטוי להצלחה חסרת תקדים של הכביש. קצב הגידול של המשתמשים בכביש 6 העומד כיום על כ- 10% בשנה" אמר כץ. לדבריו, בחמש השנים האחרונות העבירה חברת "דרך ארץ" תמלוגים למדינה בהיקף של יותר מ- 150 מיליון שקלים.

שר האוצר, יאיר לפיד, הוסיף כי "כביש 6 הינו הכביש הראשון שהוקם במסגרת שיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי (BOT), ומהווה ציר תחבורה חשוב במדינת ישראל. בימים אלה פועלת ועדת המכרזים הבינמשרדית לקידום הארכת כביש 6 מעין תות עד לסומך. הפחתת תעריפי החיוב בגין פיצוי והחזר הוצאות צפויה להקל על נוסעי כביש חוצה ישראל, המחבר בין הפריפריה למרכז הארץ".