הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרןשלומי שלמוני

הרב זלמן נחמיה גולדברג, חתנו של גדול פוסקי הדור הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל ואב"ד 'הישר והטוב' בירושלים, נפגש הבוקר עם ראש מטהו של הרב אריה שטרן, המועמד לרבנות ירושלים.

הרב גולדברג סיפר על היכרותו רבת השנים עם הרב שטרן מתוקף עמידתו בראש מכון 'הלכה ברורה' והדגיש כי "הרב שטרן הינו תלמיד חכם גדול ואמיתי".

הרב גולדברג אף הוסיף כי השתתף תמיד באירועי המכון מתוך כבוד לרב שטרן ופועלו וכי ימשיך לעשות זאת תמיד.

הרב גולדברג אשר מתרחק מנושאים פוליטיים גם בבחירות לרבנות ירושלים מצטרף בדרכו לאדמו"ר מערלוי ולראשון לציון הרב בקשי דורון שהביעו תמיכה במועמדותו של הרב שטרן ואף פועלים בימים אלה בכדי לשכנע חברים בגוף הבוחר לתמוך במועמדותו.